บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ความหลากหลาย’

ปฏิบัติการความหลากหลายของสัตว์ 2

ปฏิบัติการความหลากหลายของสัตว์ 2 ในวิชาปฏิบัติการชีววิทยา สำหรับนักศึกษาปี 1 ทั้งสำหรับกลุ่มนักศึกษาทั่วไปและนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี นานาชาติ ได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว การจัดแล็บ และการสอบย่อยเหมือนกับที่เคยทำมา คือการให้นักศึกษาศึกษาตัวอย่างและจดหมายเลขห้องและโต๊ะที่แสดงตัวอย่างไว้ ในตอนสอบย่อยให้ใช้เลขห้องและโต๊ะในการตอบข้อสอบย่อยแทนการตอบเป็นชื่อสิ่งมีชีวิตหรือการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต

Animal_Diversity_Lab_2_20160216

 

ความหลากหลายของสัตว์ 1

ปฏิบัติการชีววิทยา 2 เรื่องความหลากหลายของสัตว์ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน อาคารวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหว่างเวลา 0930-1630

Animal_Diversity_1_20160208_04

เนื้อหา

 • ความหลากหลายของโพรติสต์
 • ความหลากหลายของฟองน้ำ
 • ความหลากหลายของไนดาเรีย
 • ความหลากหลายของหนอนตัวแบน
 • ความหลากหลายของหนอนตัวกลม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ความหลากหลาย 1/2559

SIM_Diversity_20160123

ปฏิบัติการชีววิทยา 2 เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักศึกษาป.ตรี นานาชาติ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559

ภาพประกอบ

ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 2558

Ecolab_2015.jpg

ดูภาพ https://goo.gl/photos/zBn37sjf93KUAkXq6

ความหลากหลายของโพรติสต์

Diversity_of_Protists_20150929

ได้รับเชิญให้กลับมาที่โรงเรียนเก่าอีกครั้ง โดยในครั้งนี้ได้มาบรรยายเรื่องความหลากหลายของโพรติสต์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในช่วงปิดเทอม แทนอาจารย์ของโรงเรียนที่เคยบรรยายเรื่องนี้แต่ไปศึกษาต่อต่างประเทศเมื่อไม่นานมานี้ ในโอกาสนี้ได้ขอยืมสไลด์ของอาจารย์ป่วย อุ่นใจ อาจารย์ภาควิชาเดียวกัน ที่ใช้โพรติสต์เป็นโมเดลในการศึกษาหลายเรื่องมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเห็นว่าพื้นฐานที่เรียนในวันนี้อาจนำไปต่อยอดเป็นงานวิจัยในอนาคตได้อย่างไรด้วย

บรรยายเมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติการความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 1/2556

Div1Lab_20131125_00

ข้อดีของการมีปฏิบัติการชีววิทยาที่ศาลายาในวันจันทร์ก็คือการที่ไม่ต้องเข้ากรุงเทพในเช้าวันแรกของสัปดาห์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ปฏิบัติการชีววิทยาเรื่องความหลากหลายของสัตว์

Animal_Diversity_20130530

ภาพบรรยากาศในการจัดปฏิบัติการเรื่องความหลากหลายของสัตว์ (ตอน 2) ในวิชา ICBI 202 Integrated Laboratory in Biology 2 สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556

 • Phylum Annelida
 • Phylum Arthropoda
 • Phylum Mollusca
 • Phylum Echinodermata
 • Phylum Chordata

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ปฏิบัติการความหลากหลายของสัตว์ 1

ICBI202_Animal_1_20130528_15

จัดปฏิบัติการความหลากหลายของสัตว์ 1/2 สำหรับวิชา ICBI 202 Integrated Laboratories in Biology II สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 2556 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 3 ตึกวิทยาศาสตร์ 3 ม.มหิดล ศาลายา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ความหลากหลายของชีวิต 1

ICBI202_Diversity_of_Life_20130509_06

การเรียนการสอนวิชา ICBI 202 Integrated Laboratories in Biology 2 ในครั้งนี้สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ (MUIC) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555-2556 มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เนื่องจากนักศึกษาในรุ่นที่แล้วประเมินว่าให้วาดภาพมากเกินไป ผมก็เลยลดการวาดภาพ แต่ให้ทำสไลด์ส่งเพิ่มแทน โดยให้นักศึกษาทำสไลด์ที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่ต้องศึกษาในปฏิบัติการนี้ แล้วใช้กล่องจุลทรรศน์ส่องดู เสร็จแล้วให้เรียกผมไปตรวจ

 • สไลด์ที่ 1 นักศึกษาต้องใช้เทคนิค KOH/NaOH string test ในการพิสูจน์ว่าแบคทีเรีย E. coli หรือ Bacillus เป็นแกรมบวกหรือลบ โดยแสดงให้เห็นว่าเมื่อกวนตัวอย่างโคโลนีของแบคทีเรียในหยดสารละลายด่างอ่อน (1 Normal) แล้วเซลล์แบคทีเรียแกรมลบจะแตก ทำให้สารพันธุกรรมในเซลล์ไหลออกมาผสมจนทำให้เกิดความเหนียว และเมื่อยกไม้จิ้มฟันที่ใช้กวนทดสอบ จะเห็นสายเหนียวๆติดขึ้นมากับปลายไม้
 • สไลด์ที่ 2 นักศึกษาต้องทำให้โครงสร้างของแหนแดงแตกออก แล้วใช้กล่องจุลทรรศน์ส่องดูไซแอโนแบคทีเรีย Anabaena ที่อยู่ร่วมกับแหนแดง โดยต้องชี้ให้เห็นถึงเซลล์ heterocyst ที่ทำหน้าที่ตรึงไนโตรเจนด้วยเข็มชี้
 • สไลด์ที่ 3 ให้นักศึกษานำตัวอย่างของ Oscillatoria มาทำสไลด์สดและใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดู
 • สไลด์ที่ 4 ให้นักศึกษาทำสไลด์สดจากใยรา ซึ่งนักศึกษาอาจจะเลือก Rhizopus, Aspergillus, Pennicilium หรือจากเห็ดขนาดใหญ่เช่นเห็นฟางหรือเห็ดหูหนูก็ได้

ส่วนที่เหลือในใบงานจะเป็นการตอบคำถามสั้นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่ใช้เรียนในปฏิบัติการนี้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

แล็บกริ๊งความหลากหลายของพืชและสัตว์

Lab_Midterm_540_20130114

การสอบกลางภาค วิชาปฏิบัติการชีววิทยา 2 (วทชว 104) เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2555 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 3 เกี่ยวกับความหลากหลายของพืชและสัตว์ รวมแบคทีเรีย ฟังไจ และโพรตัวซัวด้วย

หลายคนคงตั้งใจสอบจนลืมสังเกตุว่าวันนี้เราสอบกันในห้องแล็บติดแอร์กัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: