บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ความหลากหลาย’

ปฏิบัติการความหลากหลายของสัตว์ 2

ปฏิบัติการความหลากหลายของสัตว์ 2 ในวิชาปฏิบัติการชีววิทยา สำหรับนักศึกษาปี 1 ทั้งสำหรับกลุ่มนักศึกษาทั่วไปและนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี นานาชาติ ได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว การจัดแล็บ และการสอบย่อยเหมือนกับที่เคยทำมา คือการให้นักศึกษาศึกษาตัวอย่างและจดหมายเลขห้องและโต๊ะที่แสดงตัวอย่างไว้ ในตอนสอบย่อยให้ใช้เลขห้องและโต๊ะในการตอบข้อสอบย่อยแทนการตอบเป็นชื่อสิ่งมีชีวิตหรือการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต

Animal_Diversity_Lab_2_20160216

 

ความหลากหลายของสัตว์ 1

ปฏิบัติการชีววิทยา 2 เรื่องความหลากหลายของสัตว์ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน อาคารวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหว่างเวลา 0930-1630

Animal_Diversity_1_20160208_04

เนื้อหา

  • ความหลากหลายของโพรติสต์
  • ความหลากหลายของฟองน้ำ
  • ความหลากหลายของไนดาเรีย
  • ความหลากหลายของหนอนตัวแบน
  • ความหลากหลายของหนอนตัวกลม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ความหลากหลาย 1/2559

SIM_Diversity_20160123

ปฏิบัติการชีววิทยา 2 เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักศึกษาป.ตรี นานาชาติ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559

ภาพประกอบ

ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 2558

Ecolab_2015.jpg

ดูภาพ https://goo.gl/photos/zBn37sjf93KUAkXq6

ความหลากหลายของโพรติสต์

Diversity_of_Protists_20150929

ได้รับเชิญให้กลับมาที่โรงเรียนเก่าอีกครั้ง โดยในครั้งนี้ได้มาบรรยายเรื่องความหลากหลายของโพรติสต์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในช่วงปิดเทอม แทนอาจารย์ของโรงเรียนที่เคยบรรยายเรื่องนี้แต่ไปศึกษาต่อต่างประเทศเมื่อไม่นานมานี้ ในโอกาสนี้ได้ขอยืมสไลด์ของอาจารย์ป่วย อุ่นใจ อาจารย์ภาควิชาเดียวกัน ที่ใช้โพรติสต์เป็นโมเดลในการศึกษาหลายเรื่องมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเห็นว่าพื้นฐานที่เรียนในวันนี้อาจนำไปต่อยอดเป็นงานวิจัยในอนาคตได้อย่างไรด้วย

บรรยายเมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติการความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 1/2556

Div1Lab_20131125_00

ข้อดีของการมีปฏิบัติการชีววิทยาที่ศาลายาในวันจันทร์ก็คือการที่ไม่ต้องเข้ากรุงเทพในเช้าวันแรกของสัปดาห์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ปฏิบัติการชีววิทยาเรื่องความหลากหลายของสัตว์

Animal_Diversity_20130530

ภาพบรรยากาศในการจัดปฏิบัติการเรื่องความหลากหลายของสัตว์ (ตอน 2) ในวิชา ICBI 202 Integrated Laboratory in Biology 2 สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556

  • Phylum Annelida
  • Phylum Arthropoda
  • Phylum Mollusca
  • Phylum Echinodermata
  • Phylum Chordata

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: