บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘คณะวิทยาศาสตร์’

อาจารย์ที่ปรึกษาทุนโครงการพิเศษ

ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ระดับปริญญาตรี) มีนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพิเศษต่างๆอยู่จำนวนมาก จนได้จัดให้มีการตั้งกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษขึ้นมาเพื่อดูแลนักศึกษากลุ่มนี้แยกต่างหากกับนักศึกษาปกติ ซึ่งก็ได้ดำเนินการเช่นนี้มาหลายปี และปีนี้ผมก็ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทุนโครงการพิเศษนี้ต่ออีกหนึ่งปีเช่นกัน

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 เวลา 14:30 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มีเรื่องต่างๆที่อาจารย์กลุ่มนี้ควรทราบต่างๆได้แก่

 • ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษา
 • สรุปการจัดกิจกรม Junior Science Club ในปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมา
 • กำหนดวันปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 1-4 ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555
 • กำหนดวันปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555
 • การจัดค่ายนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ ที่จะกลับมาจัดในปีนี้อีกครั้ง หลังจากเคยได้จัดไปเมื่อปี 2552 ที่สัตหีบและเกาะแสมสารกันมาแล้ว

ดูภาพเพิ่มเติมที่ http://bit.ly/Mn0J6z

อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1

ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 1 ต่ออีกหนึ่งปี และได้มีการประชุมร่วมกันในวันนี้เป็นครั้งแรก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ที่รับตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วเช่นกันดังรายชื่อต่อไปนี้

 • อ.ขวัญ อายะธนิตกุล (ภาควิชาฟิสิกส์)
 • อ.นฤมล เอมะรัตต์ (ภาควิชาฟิสิกส์)
 • อ.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์ (ภาควิชาชีววิทยา)
 • อ.ณัฐพล อ่อนปาน (ภาควิชาชีววิทยา)
 • อ.กรกนก บุญวงษ์ (ภาควิชาคณิตศาสตร์)
 • อ.วารุณี สาริกา (ภาควิชาคณิตศาสตร์)
 • อ.ทินกร เตียนสิงห์ (ภาควิชาเคมี)

ซึ่งได้ประชุมกันในวาระดังนี้

 • จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2555 ที่จะถึงนี้คือ 280 คนจากทั้งระบบโควต้าและแอดมิดชั่น
 • นักศึกษาที่มีทุนการศึกษา 29 คน (จะมีการรับทดแทนเพิ่ม ขอให้ทำเกรดเทอมหนึ่งกันดีๆ)
  • ทุนพสวท. 3 คน (2 คนจะอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ อีก 1 คนจะไปเรียนหลักสูตรธรณีวิทยาที่วิทยาเขตกาญจนบุรี)
  • ทุนศรีตรังทอง 16 คน
  • ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ 10 คน
 • ดูปฏิทินกิจกรรมต่างๆสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตรงกับบ่ายวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555
 • ทุนการศึกษา (ทุนขาดแคลน)
 • แผนการศึกษา
 • แนวทางให้คำปรึกษา

ประชุมกันเมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 เวลา 13:30-14:30 ณ ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ผ่านมาไม่ค่อยมีนักศึกษามาปรึกษาเท่าไหร่ เพราะนักศึกษามักจะปรึกษากับอาจารย์ที่คุ้นเคยมากๆเช่นอาจารย์ขวัญและอ.นฤมลที่เลคเชอร์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์กันทุกสัปดาห์อยู่แล้ว แต่ปีนี้อาจมีโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้พบปะกับอาจารย์ท่านอื่นมากขึ้น

ดูภาพเพิ่มเติมที่ http://bit.ly/MmXAnb

ค่ายเสริมสร้างวิชาการ รุ่นที่ 8

ค่ายเสริมสร้างวิชาการ คือกิจกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์จัดให้แก่ว่าที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง เพื่อให้นักศึกษาได้ปรับตัวและเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ทั้งยังปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการเป็นนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และสร้างความผูกพันกันระหว่างสถาบัน และนักศึกษาด้วย

ประชุมกรรมการดำเนินงาน

ค่ายเสริมสร้างวิชาการ รุ่นที่ 8 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-31 พฤษภาคม 2555 ณ ม.มหิดล ศาลายา

ผู้แทนจากภาควิชาชีววิทยาได้แก่อาจารย์ศิรวิทย์ และอ.สรยุทธ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าคณะวิทยาศาสตร์ ระบบรับตรง 2555

ของแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในระบบโควต้า/รับตรงสำหรับปีการศึกษา 2555 นี้นะครับ

นักเรียนสามารถอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์งานการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่ URL: http://www.sc.mahidol.ac.th/sced/ ซึ่งจะมีเอกสารดังนี้

ทั้งนี้มีกำหนดการที่นักเรียนควรทราบและปฏิบัติตามดังนี้

 • 11-17 มีนาคม 2555 ตัดสินใจยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อผ่านระบบ Clearing House 
 • 23 มีนาคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ และได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านระบบโควตา/รับตรง
 • 24-28 มีนาคม 2555 ว่าที่นักศึกษาใหม่กรอกทะเบียนประวัติผ่านระบบ eProfile
 • 26-28 มีนาคม 2555 ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดค่าลงทะเบียนจากเว็บไซต์ของนักศึกษาใหม่
 • 6 เมษายน 2555 หลักฐานผลการเรียนและใบจบหลักสูตรม.ปลายต้องถึงงานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
 • 31 มีนาคม 2555 (เฉพาะผู้ได้รับทุนพสวท.และศรีตรังทอง) นักศึกษาพร้อมผู้ปกครองมาทำสัญญารับทุนที่คณะวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่จะได้มาเป็นนักศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดลในปีการศึกษา 2555 ที่จะถึงนี้ครับ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

เพลงมหิดลรวมมิตร

ในคอนเสิร์ต “ดนตรีบำรุงหัวใจ” มีช่วงหนึ่งที่อาจารย์หกท่านจากหกภาควิชามาร้องเพลงร่วมกัน โดยนำเพลงหลายๆเพลงมาเล่นต่อๆกัน ซึ่งเรียกว่า SCMU Medley โดยอาจารย์แต่ละท่านร้องเพลงแต่ละเพลงต่อไปนี้

เพลงรวมมิตร

 ราตรีมหิดล

เพลงแรกของรายการคือ “ราตรีมหิดล” ขับร้องโดยอ.ระพี บุญเปลื้อง ภาควิชาชีววิทยา ซึ่งประพันธ์คำร้องโดยพรพิรุณ ทำนองโดยเอื้อ สุนทรสนาน ในจังหวะแทงโก้ โดยเวอร์ชั่นที่ผมเคยฟังคือฉบับฉลอง 10 ปี MU Band เมื่อปีพ.ศ. 2537

โอ้สวรรค์มหิดล เสียงเพลงมนต์ทิพย์ชวนชนระรื่น
หนุ่มพาสาวเคล้าคู่ชื่น สุขสันต์ครึกครื้นเร้าระรื่นเริงรมย์
นั่นเพลงทิพย์ลิบล่องมา เคล้าลีลาของลีลาศนิยม
ดั่งสวรรค์ชั้นภิรมย์ หลั่นฟ้าน่าชมเร้าอารมณ์ชาวดิน
ความสุขของเราที่มี ดีเกิน รำพัน หวานชื่นรวมกันอาจิณ
ครื้นเครงเสียงเพลงยามใคร มายล มายิน แล้วต้องถวิลใฝ่ถึง
โอ้ราตรีมหิดล ซึ้งกมลฝังใจจนคะนึง
คลอสวรรค์ฝันตราตรึง ยิ่งนานใฝ่ถึงนึกรำพึงร่ำไป

(ซ้ำทั้งหมด)

ศาลายา

เพลงที่สองของการแสดงคือเพลงชื่อ “ศาลายา” ขับร้องโดยอ.วารุณี สาริกา ภาควิชาคณิตศาสตร์ เป็นหนี่งในเพลงโปรด ที่ได้ยินจนร้องได้ตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ศาลายา

ศาลายา

มหิดล น้องพี่

เพลงที่สามขับร้องโดยอ.ขวัญ อารยะธนิตกุล ภาควิชาฟิสิกส์ และอ.คัมภีร์ พรหมพราย ภาควิชาเคมี นอกจากเสียงร้องอันมีเอกลักษณ์แล้วทั้งสองท่านยังมีแฟนคลับตามมาเชียร์พร้อมป้ายไฟ (โดยเฉพาะอาจารย์ขวัญ)

มหิดลน้องพี่

ศรีตรัง

แรงกดดันมาตกอยู่ที่คนร้องเพลงที่สี่ ซึ่งก็คืออ.ณัฏฐวี เนียมศิริ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในเพลง “ศรีตรัง”

ศรีตรัง

 สีน้ำเงิน

เพลงที่ห้าได้แก่เพลงที่ชื่อ “สีน้ำเงิน” ขับร้องโดยอ.วิษุวัต สงนวล ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ซึ่งถือเป็นเพลงยาก..ในแง่ที่ว่าจะหาว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไร เพราะไม่เคยได้ยิน เนื่องจากสมัยเป็นนักศึกษาก็หาคนร้องเพลงนี้ไม่ได้ พี่ๆก็เลยไม่ได้สอนให้น้องๆกัน โชคดีจริงๆที่ยังได้ฟังว่าเพลงนี้แท้จริงร้องอย่างไร

สีน้ำเงิน

มาร์ชวิทยาศาสตร์มหิดล

เพลงสุดท้ายได้แก่เพลง “มาร์ชวิทยาศาสตร์มหิดล” ซึ่งพวกเราได้ฟังกันอยู่ทุกวันผ่านเสียงตามสาย ซึ่งอาจารย์ทุกท่านร่วมร้องพร้อมกัน เป็นการปิดท้ายการแสดงรายการเพลงมหิดลรวมมิตรในครั้งนี้

มาร์ชวิทยาศาสตร์มหิดล

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

การประชุมกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555

MU_Committee_Meeting_20120104_01

ก่อนการประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์นัดนี้ เราได้ไปสักการะพระพุทธรูปประจำคณะ “พระพุทธมงคลนิมิตวิทยมหิดลญาณ” เอาฤกษ์เอาชัยกันก่อนด้วย

นี่อาจเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายหรือรองสุดท้ายในตำแหน่งกรรมการประจำคณะ ประเภทอาจารย์ประจำ ที่ได้มาผ่านทางการเป็นสมาชิกสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่มาจากอาจารย์ประจำ ซึ่งจะหมดวาระลงในไม่ช้า และผมไม่ได้ลงเลือกตั้งต่อในสมัยที่จะถึงนี้

ที่ผ่านมานี้ก็ไม่ได้โต้เถียงในระหว่างการประชุมเท่าไหร่ แต่ก็มีคะแนนเสียงในการโหวตเทียบเท่าคณะกรรมการท่านอื่นที่อาจเป็นผู้บริหาร หรือหัวหน้าภาควิชา

การเป็นกรรมการประจำคณะทำให้ได้รับเลือกให้เข้าทำงานกับงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ และได้มาทำงานด้านงานคุณภาพความเป็นเลิศเพื่อการศึกษา EdPEx ที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมเป็นคณะนำร่องของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย (งานนี้คงไม่หมดไปพร้อมกับวาระของสภาอาจารย์ครับ)

สวัสดีปีใหม่จากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

ของขวัญปีใหม่

ของขวัญปีใหม่จากคณะวิทยาศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแก้วน้ำหนึ่งใบ มีลายเป็นรูปตึกกลม มีตัวอักษรเขียนว่า SC50th ปี และรูปบัณฑิตชายหญิง ภายในแก้วมีกล่องพวงกุญแจของมหาวิทยาลัยมหิดลใส่มาอีกด้วย

ตอนสมัครสมาชิก็เสียแค่ 500 บาทในช่วงโปรโมชั่น แล้วอย่างนี้สมาคมจะมีเงินเหลือหรือไม่? (สงสัยเงินตลาดนัด ฮิๆ)