บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ข่่าวสาร’

กลุ่มใหม่ Bio-News บนเฟซบุ๊ค

Bio-News_FBG_20130509

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดช่องทางใหม่ในการติดต่อสื่อสารระหว่างภาควิชากับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผ่านกลุ่มบนเครื่อข่ายออนไลน์ยอดนิยม Facebook โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า Bio-News เริ่มดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ค. 2556 เป็นวันแรก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: