บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘กิจกรรม’

คลังภาพกิจกรรมภาควิชาชีววิทยา

เครื่องเก็บคลังภาพ

เครื่องเก็บคลังภาพ

การเก็บภาพกิจกรรมต่างๆไว้บนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ทำให้ลำบากทั้งคนอยากใช้ภาพและเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ในการนำภาพไปใช้งาน การเก็บภาพไว้บนสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย แต่ก็เสียความละเอียดของภาพไป

ตอนนี้เลยเสนอให้จัดคอมพิวเตอร์ส่วนกลางเอาไว้สำหรับเก็บภาพต้นฉบับคุณภาพสูงสำหรับให้คนถ่ายภาพไปเก็บไว้ และคนอื่นนำภาพมาใช้ได้ดีขึ้น อาจนำฮาร์ดดิสก์พกพามาใช้ประกอบ ร่วมกับการเก็บบน Cloud กับภาพบางส่วน

ดูสิจะเวิร์กไหม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

งาน Open House 2013

Open_House_2013

งานเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีพ.ศ. 2556 นี้ตรงกับวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 ซึ่งทางภาควิชาชีววิทยาเองก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในห้องปฏิบัติการรวม หรือห้องปฏิบัติการย่อย และด้วยความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน ก็ทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

แต่อย่าลืมว่าเราจะมีงานใหญ่อีกหนึ่งงานที่ ม.มหิดล ศาลายา ในชื่องานว่ามหิดลวิชาการ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

งานวันเด็ก คณะวิทย์ 2556

Kid_Day_Nuttaphon_20130112_02

กระทรวงวิทย์ฯ Kids Day 2556 หรืองานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 อันมีคำขวัญว่า “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน” จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ไล่ล่าหาคำตอบ ปริศนาโลกล้านปี

กิจกรรมจากภาควิชาชีววิทยาในงานวันเด็กปีนี้ใช้เส้นทางศึกษาชีววิทยาและธรณีศาสตร์ (Bio-Geo Path) อีกครั้งหลังจากไม่ได้ใช้มาหลายปี โดยกำหนดให้แต่ละจุดมีตัวเลขกำกับอยู่ แล้วจึงให้เด็กๆดูคำใบ้ เช่นภาพวาดเล่นของสิ่งมีชีวิตจากตำแหน่งที่มีตัวเลขกำกับอยู่

ในช่วงต้นให้นำตัวเลขสามหลักมาไขกล่องที่ถูกใส่รหัสไว้ แต่ในช่วงบ่ายเปลี่ยนเป็นให้บอกตัวเลขและประทับตราให้เลย ซึ่งรับจำนวนเด็กที่มาเพิ่มมากขึ้นได้ดีกว่า

ปิดฐานกิจกรรมที่ 37 นี้ในเวลา 16:00 น. คาดว่ามีเด็กๆมาร่วมกิจกรรมที่ฐานมากกว่า 500 คน (จากที่ตั้งเป้าไว้ที่ 200-300 คนตามข้อมูลในปีที่ผ่านๆมา) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของเด็กๆที่เข้ามาในงานของคณะวิทย์ ผ่านการลงทะเบียนจากโต๊ะอำนวยการ

 • อัพเดท: จำนวนเด็กๆที่เข้ามาทำกิจกรรมและได้รับการประทับตราประจำฐานที่ 37 มีทั้งสิ้น 697 คน (นับจากรอยประทับ)

ขอขอบคุณพี่อี๊ดและบุ๋มที่ช่วยจัดงาน และนักศึกษาที่มาช่วยงานดูแลเด็กๆกันในวันนี้ครับ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ฟังตนเองและผู้อื่น

Second_Night_Activity_540px_20121201

กิจกรรมคืนที่สองในค่ายนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2555 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ผู้นำกิจกรรมได้แก่ ผศ.ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล และผศ.ดร.นฤมล เอมะรัตน์

ข้อตกลงเบื้องต้น: ปิดมือถือ ตั้งใจฟัง และไม่คาดหวังอะไร

 • เช็คอิน (check in) โดยการแบ่งกลุ่ม “ตามความรู้สึก” เช่นแบ่งกลุ่มคนที่รู้สึกว่าเพลีย ตื่นเต้น สดใส พร้อมแล้ว เฉยๆ และกลุ่มอารมณ์อื่นๆ
  • เราได้เห็นว่าช่วงนี้หรือในขณะนี้เด็กทุนมีความรู้สึกแบบไหนมากที่สุด อ.ขวัญลองเดินสัมษภาณ์ว่ารู้สึกอะไรกันบ้าง  ลองคุยกันดูว่าแต่ละคนรู้สึกอย่างเดียวกันหรือไม่แม้ว่าจะนั่งอยู่กลุ่มเดียวกัน
 • ก้มหน้าเดิน
  • ให้ทุกคนยืนขึ้นหยิบหนังสือค่ายและปากกาติดตัวไป ก้มหน้าเดินอย่างช้า ระวังอย่าชนกัน ระหว่างนั้นลองนึถึงชีวิตที่ผ่านมา อาจนึกถึงชีวิตเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน วันก่อน หรือหลายปีก่อน ลองนึกถึงวันเวลาที่ยังเป็นเด็กประถม วิ่งเล่นอยู่ เล่นอะไรอยู่ แล้วหยุดเดิน ดูซิว่าเราอยู่ใกล้ใคร ลองนั่งลงให้ห่างจากคู่ของคนอื่น
 • คุยกับคู่ของเรา
  • ให้คนหนึ่งลองหลับตาแล้วนึกถึงชีวิตในวัยเด็ก เห็นอะไรเป็นอย่างแรก ลองเล่าเรื่องที่ปรากฎชัดที่สุดให้คู่ของเราฟัง ระหว่างนั้นให้ผู้เล่าสังเกตเพื่อนที่ฟังอยู่ด้วยว่าทำหน้าตาเวลาฟังเราอย่างไร ผู้ฟังก็ตั้งใจฟัง (ให้เวลาเล่าเรื่องให้กันฟังประมาณ 5 นาที)
 • สะท้อนเรื่องที่ฟัง
  • ผู้ฟังเมื่อครู่ลองเล่าให้ฟังซิว่าเมื่อครู่รู้สึกอย่างไรกับเรื่องที่เพื่อนเล่า เสร็จแล้วสลับหน้าที่กัน
  • นักศึกษาบอกว่าการทำกิจกรรมนี้เหมือนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวัน อาจารย์ถามว่าระหว่างกิจกรรมนี้เราตั้งใจฟังเพื่อนมากน้อยเพียงใด หลังกิจกรรมนี้เราจะตั้งใจฟังคนอื่นมากขึ้นหรือไม่
  • นักศึกษาบางคนเล่าว่าการตั้งใจฟังสำคัญมากเพราะแต่ละคำที่ผู้เล่าต้องการถ่ายทอดออกมาล้วนสำคัญ มันคือสิ่งที่ผู้เล่าอยากสื่อสารให้เราฟัง
  • มีบางคู่ที่นั่งกัน “เงียบ” อาจารย์ก็เลยถามว่าตอนเงียบรู้สึกอย่างไร นักศึกษาก็ตอบว่าที่เงียบกันนั้นเพราะไม่รู้จะเล่าอะไรต่อ หรือกำลังคิดอยู่ว่าจะถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการสื่อสารออกมาอย่างไร
  • “ความเงียบ” ก็สำคัญ อจารย์บอกว่าการทำให้ตนเองเงียบ จะทำให้เราฟังคนอื่นได้ดีขึ้น
  • อาจารย์สรุปกิจกรรมช่วงนี้ว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้ฝึกฟัง ฝึกพูด ให้เราย้อนนึกถึงนเอง เพื่อให้เรารู้จักตนเองมากขึ้น
 • จำแนกตนเอง
  • กิจกรรม “จำแนกตนเอง” บอกว่านักจิตวิทยาจำแนกคนเราเป็นสี่ประเภท มีนิสัยแบบสัตว์สี่ชนิด
   • คนบางคนมีนิสัยแบบ “กระทิง” ผู้ซึ่งเป็นคนที่กล้าลุย ไม่กลัวปัญหาที่เกิดขึ้น คิดถึงงานเป็นหลัก ไม่สนใคร ตรงข้ามกับกระทิงคือหนู
   • คนที่นิสัยแบบ “หนู” เป็นคนที่ไม่เน้นลุย แต่รักพวกพ้อง งานมาทีหลัง ขอให้เพื่อนมีความสุขและดีต่อกัน หนูจะทำแทนเพื่อนที่มีปัญหาเพื่อใ้เพื่อนหรือคนรอบข้างมีความสุข
   • คนที่มีนิสัยแบบ “หมี” หมายถึงคนที่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่คิดอะไรใหม่ ไม่ลุยไปอยู่แถวหน้า ไม่แคร์คนอื่นแต่สนใจว่าที่ได้มาจะเสร็จหรือไม่ ทำตามกฎกติกา ไม่ชอบแหกกฎ ตรงข้ามกันคือนกอินทรี
   • คนที่มีนิสัยแบบ “นกอินทรี” คือคนที่มองไกล ชอบคิดไปข้างหน้า ชอบแก้ปัญหาแต่ไม่ชอบทำอะไรซ้ำๆ เน้นคิดเป็นหลัก แต่อาจไม่ทำก็ได้ อาจเสียเวลาคิดมากกว่าเวลาที่ใช้ทำ แค่คิดก็มีความสุขแล้ว
  • ให้เราลองหลับตาดู แล้วคิดพิจารณาว่าเราเป็นสัตว์แบบไหนที่กล่าวนี้ นอกจากนี้อ.ปุ๋มยังให้ลองทายว่าอ.ขวัญเป็นแบบสัตว์ประเภทใด ซึ่งนักศึกษาทั้งหมดตอบได้อย่างพร้อมเพรียงกันว่าอ.ขวัญเป็นแบบนกอินทรีอย่างไม่มีข้อสงสัย
  • ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามประเภทของสัตว์ แล้วให้จับกลุ่มย่อยสักสี่คนในแต่ละประเภท คนในกลุ่มลองคุยกันซิว่าตนเองอยู่ในกลุ่มนี้เพราะเหตุใด
  • “อินเดียแดง” เป็นที่มาของกิจกรรมจำแนกคนตามลักษณะนิสัยของสัตว์เหล่านี้ ซึ่งแสดว่าใช้มานานมากแล้ว และเราก็เอามาใช้ในสังคมมนุษย์เราเช่นกัน
   • ไปกินข้าวกัน อาจารย์ให้บอสมาเล่าเรื่องจริงปนตลกให้ฟังว่าเมื่อมีคนทั้งสี่อยู่ด้วยกัน และจะไปทานข้าวกลางวันจะเกิดอะไรขึ้น
    • คนที่เป็นหนูเริ่มจากสอบถามเพื่อนๆดูว่าอยากกินอะไรกันในวันนี้ คนที่เป็นเหมือนหมีก็จะบอกว่าไปกินร้านเดิมนั่นแหละดีแล้ว ในขณะที่คนที่เป็นแบบนกอินทรีก็ครุ่นคิดคนเดียวว่าจะไปกินที่ไหนดี …แล้วกระทิงอยู่ไหน? …ปรากฎว่ากระทิงไปกินก่อนแล้ว
  • ให้เวลานักศึกษา 10 นาทีในการแชร์ประสบการณ์ชีวิตว่าการเป็นกระทิง หนู หมี และนกอินทรีของตนเองเป็นอย่างไร อาจมีตัวช่วยเป็นปากกาศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ถือจะมีสิทธิ์พูด คนอื่นต้องฟัง ไม่จำเป็นต้องแบ่งเวลาให้เท่ากัน หากไม่รู้จะพูดอะไรให้ส่งผ่านปากกาไปที่เพื่อน
   • เมื่อหมดเวลา อาจารย์ก็บอกว่าแต่ละกลุ่ม หากนักศึกษาเข้ากลุ่มตามลักษณะนิสัยของตนเอง จะพบว่าคนที่อยู่กลุ่มหนูๆ ก็จะแบ่งกันพูด คนที่เป็นกระทิงก็อาจจะแย่งกันพูด ไม่สนกติกาเท่าไหร่ ในขณะที่คนที่เป็นหมีก็จะทำตามกติกาเรื่องปากกาเป๊ะ ส่วนคนที่อยู่กลุ่มนกอินทรีอาจจะวิพากษ์วิจารย์คนกลุ่มอื่นๆแทน
  • อาจารย์สังเกตพบว่าพวกเรามีนกอินทรีเยอะมาก อาจเป็นลักษณะของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ การมีหนูน้อย หนูในคณะที่ต้องทำงานก็จะเหนื่อยหน่อย แต่คนเราไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงสัตว์ชนิดเดียว เราอาจเป็นสัตว์หลายชนิดในคนเดียวก็ได้ หากเราเขียนเป็นแกนสี่ทิศ ทิศหนึ่งเน้นงาน อีกทิศหนึ่งเน้นความสัมพันธ์ คนแต่ละคนอาจจะตกอยู่ในตำแหน่งต่างๆในกราฟ แบบคู่อันดับ แต่เปลี่ยนไปมาได้ในแต่ละวัน ในแต่ละโอกาส หนูอาจกลายร่างเป็นนกอินทรีได้ถ้าจำเป็น
   • ดูเพิ่มเติมในหนังสือ “ผู้นำสี่ทิศ”
   • กิจกรรมนี้ทำให้เราเห็นว่าเราเป็นคนมีลักษณะอย่างไร และใครเป็นใคร ผู้ที่ประสบความสำเร็จจะเป็นคนที่รู้จักตนเอง และสามารถเดินไปอยู่ตรงกลางของกราฟได้
    • อ.ปุ๋มมีลักษณะเป็นหนูมากกว่าแบบอื่นๆ
 • พักรับประทานอาหารว่าง ซึ่งมีขนมปักใส่ใส้ เต้าหู้นมสด (อร่อยมาก)
 • หามุมที่ชอบ
  • ให้นักศึกษาไปอยู่ตามที่ต่างๆที่อยากอยู่ ผ่อนคลาย อาจารย์ปิดไฟ เปิดเพลงเบาๆ บอกให้เราขอบคุณขาเรา มือเรา ตัวเรา ที่พาเราทำกิจกรรมมาทั้งวัน ลองเหยียดขาแขนให้มันได้พัก หัวเราที่อาจหนักมากก็ให้พักมันลงบ้าง
  • สักพักก็ให้นักศึกษาลืมตา และจับกลุ่มกันกับเพื่อนๆที่อยากอยู่ใกล้ๆ
 • เดอะคิวป์ (The Cube Game)
  • นักศึกษาช่วยงานแจกกระดาษ A4 และสีแบบต่างๆตามกลุ่มที่นักศึกษาอยู่กันในปัจจุบัน
   • ทะเลทราย ให้วาดทะเลทรายของเราขึ้นบนกระดาษ วาดให้เต็มกระดาษ ใช้สีเดียว มีขอบฟ้า
   • กล่อง (cube) เริ่มจากจินตนาการว่ากล่องของเราเป็นอย่างไร มีลักษณะอย่างไร อยู่ตรงไหน ขนาดเท่าใด ทำจากอะไร อยู่ตรงไหนของภาพ ทำด้วยวัสดุอะไร ใช้สีได้ตามใจชอบ แต่ไม่ต้องเขียนบรรยายสิ่งที่นึกเมื่อครู่ลงไป
   • บันได ให้มีบันไดอยู่ด้วยในภาพ มันทำจากอะไร ลักษณะเป็นอย่างไร ทำจากอะไร อยู่ตรงไหน สัมพันธ์กับกล่องอย่างไร
   • ม้า ให้ทะเลทรายมีม้าอยู่ด้วย มันอยู่ตรงไหน ทำอะไรอยู่
   • พายุ ให้ทะเลทรายมีพายุเกิดขึ้น พายุมีลักษณะอย่างไร อยู่ตรงไหนของภาพ มีผลกระทบอย่างไรกับสิ่งต่างๆในภาพ
   • ดอกไม้ สุดท้ายแล้วในทะเลทรายก็มีดอกไม้ด้วย ดอกไม้มีลักษณะอย่างไร อยู่ตรงไหนของภาพ มีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆในภาพอย่างไร
  • ให้นักศึกษากลับไปนั่งเป็นกลุ่มย่อย เข่าติดกันเลยก็ได้ แล้วให้ผลัดกันเล่าถึงส่วนต่างๆของภาพ ว่าสิ่งที่เราวาดแต่ละอย่างมีลักษณะอย่างไร ทำจากอะไร มีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆในภาพอย่างไร
  • เฉลยสิ่งที่วาดนี้จะทำเป็นการค้นหาตัวเองผ่านงานศิลปะ อาจทำคนเดียวก็ได้ แต่ที่ให้แชร์กันนั้นเพื่อให้เรารับรู้ว่าในโลกนี้ก็มีคนแบบนี้อยู่ด้วย
  • กิจกรรมนี้เกิดขึ้นมานับพันปีที่ของแต่ละอย่างมีความหมาย มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
  • เป็นกิจกรรมที่อาจทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิต
   • เฉลยกิจกรรม “เดอะคิวป์” (ไปหาอ่านเอาเอง)
 • เขียนสด
  • กิจกรรมสุดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้มีลักษณะเป็นแบบ creative writing ที่อาจารย์ให้เวลา 7 นาที และเขียนทุกอย่างที่ปรากฎขึ้นมาในหัว หากคิดไม่ออก ก็ให้เขียนว่าคิดไม่ออก อย่าเขียนจุดๆๆๆ เสร็จแล้วให้กลับมานั่งเป็นวงใหญ่ และหาอาสาสมัครอ่านสิ่งที่เขียนให้เพื่อนๆฟัง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

การปรับปรุงศูนย์กิจกรรมนักศึกษา ใต้ตึกวิทย์ 3

เดินผ่านใต้ตึกวิทย์ 3 ที่ม.มหิดล ศาลายา วันนี้พบว่ามีการทุบและปิดกั้นบริเวณส่วนทำกิจกรรมของนักศึกษา (student activity) และบริเวณห้องสโมสรนักศึกษา ไม่ทราบว่าต่อไปจะเป็นเช่นไร แต่คงสวยขึ้นถ้าทำเสร็จ

ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา


ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา (Taweewattana Youth Center) สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เลียบคลองทวีวัฒนา เปิดบริการทุกวัน สมัครสมาชิกถูกมากๆ มีอะไรให้เล่นให้ทำมากมายมหาศาล

ช่วงปิดเทอมนี้หลานไปเรียนว่ายน้ำอยู่ในวันธรรมดา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ไปไหนมาไหนบ้างสัปดาห์นี้

รู้สึกว่าสัปดาห์นี้งานเยอะมาก ถึงขนาดต้องงดเลคเชอร์ไปสองวิชา และยังไม่รู้จะหาชั่วโมงชดเชยได้จากที่ไหน เพราะเหลือเวลาอีกประมาณเดือนเดียวก็จะสอบปลายภาคกันอีกแล้ว

 • ต้นสัปดาห์มีการสอบแล็บกริ๊งกลางภาคสำหรับวิชา วทชว 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 ซึ่งก็ไปคุมการสอบทั้งวัน แต่ที่สำคัญคือต้องเป็นคนออกข้อสอบทั้ง 18 ข้อในส่วนที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ (อ่านต่อ…)
 • ตั้งแต่วันพุธจนถึงวันศุกร์ เป็นคิวของการอบรมเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award หรือ TQA) ซึ่งจัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ทั้งนี้เนื่องจากทางต้นสังกัดต้องการนำระบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติด้านการศึกษา (EDucation Performance EXcellence หรือ EdPEx) มาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน และอยากให้มีผู้ตรวจประเมิน (assessor) ในหน่วยงานเองด้วย แต่การจะเป็นผู้ตรวจประเมินได้ ต้องผ่านการทดสอบมากมาย และขั้นแรกคือต้องลงเรียนเรื่องเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาตินี้เสียก่อน แม้ว่าจะเคยลงเรียนมาแล้วครั้งนึง แต่ใบประกาศของการอบรมจะใช้ข้ามปีไม่ได้ จึงต้องมาอบรมแบบที่ห้ามสายห้ามขาดกันใหม่อีกรอบนึง (อ่านต่อ…)
 • ระหว่างที่อบรมอยู่ ก็พอมีเวลาไปเดินเล่นงานพญาไทบุ๊คแฟร์ที่คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-10 ก.พ. 2555 แต่ก็พลาดการเสวนาพิเศษไปหมด เพราะเขาบรรยายกันตอนเที่ยงวัน (ดูแต่ภาพบรรยากาศที่ถ่ายมาได้…)
 • เวลาว่างตอนเย็นของวันพฤหัสฯที่ 9 ก.พ. 2555 ก็เอาไว้ไปร่วมงานแสดง มอบรางวัล และพิธีปิดในงานประชุมวิชาการพสวท.ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 ที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (อ่านต่อ…)
 • วันเสาร์ที่ 11 ก.พ. 2555 ถูกใช้เป็นวันสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพสวท.ระดับม.ปลาย ซึ่งเกิดขึ้นที่ศูนย์โรงเรียนพสวท.ทั่วประเทศ ผมไปร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ที่ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (อ่านต่อ…)
 • จริงๆแล้วตอนกลางวันมีงานคืนสู่เหย้าที่โรงเรียนวัดราชาธิวาส ทำให้ไปได้ไปร่วมงานในปีนี้ (ไม่มีใครโทรให้ไปช่วยซื้อบัตรด้วย สงสัยบัตรหมดแล้วมั้ง) …ไม่ต้องอ่านต่อเพราะไม่ได้ไป

รวมภาพกิจกรรมค่ายวิทย์เยาวชน

ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 7 หรือ NYSC 2011 มีภาพกิจกรรมอยู่บนเฟซบุ๊คที่ http://www.facebook.com/NYSC2011 ซึ่งผมจะขอลิสต์รายการภาพในอัลบั๊มต่างๆมาไว้ ณ ที่นี้

โตขึ้นเราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์