บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘กำหนดการ’

สอบเข้าพสวท.หรือมหิดลวิทยานุสรณ์

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ถูกเลือกเป็นวันสอบข้อเขียนเข้า ม.4 โครงการพสวท. และวันสอบข้อเขียนเข้าม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2559

DPST_Entrance_Exam_20151121

ทำไมถึงต้องเป็นวันเดียวกัน?

ในปีการศึกษา 2558 นั้น การสอบไม่ตรงกันทำให้นักเรียนที่สอบได้ทั้งสองโครงการสละสิทธิ์โครงการหนึ่งเพื่อไปเข้าเรียนในอีกโครงการหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้โครงการพสวท.ได้นักเรียนไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด และต้องจัดสอบเข้ารอบพิเศษในเวลาต่อมา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ภาคเรียนที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2556-2557

ภาคเรียนที่ 1 ของวิทยาลัยนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) ปีการศึกษา 2556-2557 เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. ถึง 9 ธ.ค. 2556

 • เปิดภาคเรียน 16 ก.ย. 2556
 • ช่วงถอนรายวิชา 4-16 พ.ย. 2556
 • วันสุดท้ายของการเรียน 30 พ.ย. 2556
 • สอบปลายภาค 2-9 ธ.ค. 2556
 • ส่งเกรด ภายใน 1 สัปดาห์หลังสอบปลายภาค
 • วันหยุด
  • วันปิยะมหาราช 23 ต.ค. 2556
  • วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 2556

ที่มา: Academic Calendar for 2013-2014

งานเกษียณอาจารย์เก่า

ปีนี้มีอาจารย์ที่เคยสอนผมมาเกษียณหลายท่าน

ภาพจาก Facebook ชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ภาพจาก Facebook ชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

 

โพสต์โดย Chatdanai Dorkson บน Facebook กลุ่มของ “ชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์”

เนื่ิองด้วยในวันที่ 26 และ 30 ก.ย.นี้

จะมีพิธีเกษียณอายุอาจารย์ 4 ท่าน คือ

อ.ประดิษฐ์ นวลจันทร์
อ.วชิราวรรณ บุนนาค
อ.อัมพร บุญญาสถิตสถาพร
อ.มนทกานต์ ทรัพย์แก้ว

โดยทางโรงเรียนมีกำหนดการดังนี้

– วันพฤหัสที่ 26 ก.ย. เวลา 7:20 – 8:00 น.
พิธีแสดงมุทิตาจิต ณ บริเวณหน้าเสาธง
(จัดโดยนักเรียนปัจจุบัน)

– วันจันทร์ที่ 30 ก.ย. ตั้งแต่ 17:00 น.
งานเลี้ยงเกษียณอายุอาจารย์ ณ อาคารศูนย์กีฬา
(จัดโดยอาจารย์และเจ้าหน้าที่)

จึงขอเชิญชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว MWIT
มาร่วมแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารย์ผู้มีพระคุณของพวกเราในวันเวลาดังกล่าว

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

 • Facebook กลุ่มของ “ชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์”

กำหนดเปิดปิดภาคเรียนที่สามวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

Ecology_at_MUIC_20121127_01

กำหนดเปิดปิดภาคเรียนที่สาม (third trimester) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC)

 • The third trimester: 22 April – 14 July 2013
  • Instruction begins: 22 April 2013
  • Withdraw: 10-22 June 2013
  • Last day of class: 6 July 2013
  • Final examination dates: 8-14 July 2013
  • Grade submits: 1 wks after final exam
  • Holidays
   • 6 May 2013 (Substitution for Coronation Day)
   • 13 May 2013 Royal Ploughing Ceremony Day
   • 24 May 2013 Visakha Bucha Day

กำหนดการค่ายนักศึกษาทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555

ค่ายนักศึกษาทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 9) ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท-ศาลายา และโรงแรมเดอะรอยัลเจมส์กอล์ฟรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

ค่ายทุนเรียนดี ครั้งที่ 4

ค่ายทุนเรียนดี ครั้งที่ 4

กำหนดการ

วันอังคารที่ 26 มี.ค. 2556 (ชุดนักศึกษา)

 • ลงทะเบียน 0930
 • พิธีเปิด และการบรรยายพิเศษ 10:30
 • กิจกรรมรู้จัก MUSC
 • MUSC Science Tour 1
 • ชมห้องสมุดสตางค์ ถ่ายภาพ และรับประทานอาหารว่าง
 • MUSC Science Tour 2
 • เดินทางเข้าที่พัก
 • ชี้แจงกิจกรรมและกติกาค่าย
 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 มี.ค. 2556 (ชุดสุภาพ)

 • เดินทางไปศาลายา
 • บรรยายพิเศษ “รู้ลึกเรื่องทุนเรียนดี”
 • กิจกรรม “สุนทรียวิทยา”
 • ชี้แจงกิจกรรม “The Battle of SAST”
 • การแข่งขัน The Battle of SAST
 • กิจกรรม An hour in life at MU Salaya
 • เสวนาเด็กทุนเรียนดี
 • ชี้แจงกิจกรรมทัศนศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 28 มี.ค. 2556 (เสื้อค่าย)

 • ทัศนศึกษา
 • นำเสนอผลการทัศนศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 • A Dinner to Remember
 • กิจกรรม “เพื่อพ้องน้องพี่ชาวทุนเรียนดี”

วันศุกร์ที่ 29 มี.ค. 2556

 • ทัศนศึกษาวัฒนาธรรม
 • เดินทางไปคณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
 • พิธีปิด มอบเกียรติบัตร
 • ปิดค่าย และเดินทางกลับภูมิลำเนา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

กำหนดเปิด-ปิด ภาคการศึกษา 2556-2557

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องกำหนดเปิด-ปิด ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2556 มีดังนี้

ภาคการศึกษาต้น

 • เปิดภาคการศึกษา 3 มิ.ย. 2556
 • สอบกลางภาค 29 ก.ค. – 2 ส.ค. 2556
 • สอบปลายภาค 23 ก.ย. – 3 ต.ค. 2556
 • ประกาศผลสอบ 5 พ.ย. 2556

ภาคการศึกษาปลาย

 • เปิดภาคการศึกษา 4 พ.ย. 2556
 • สอบกลางภาค 23-27 ธ.ค. 2556
 • สอบปลายภาค 24 ก.พ. – 6 มี.ค. 2557
 • ประกาศผลสอบ 28 มี.ค. 2557

ภาคฤดูร้อน

 • เปิดภาคการศึกษา 31 มี.ค. 2557
 • สอบปลายภาค 19-22 พ.ค. 2557
 • ประกาศผลสอบ 30 พ.ค. 2557

ไม่มีการเรียนการสอนในวันต่อไปนี้

 • วันไหว้ครู วันพฤหัสฯที่ 13 มิ.ย. 2556 (งดสอนเช้าที่ศาลายา งดสอนบ่ายที่พญาไท)
 • วันพระราชทานปริญญาบัตร พฤ 4 ก.ค. 2556
 • วันอาฬหบูชา วันจันทร์ที่ 22 ก.ค. 2556
 • วันเข้าพรรษา วันอังคารที่ 23 ก.ค. 2556
 • วันแม่ วันจันทร์ที่ 12 ส.ค. 2556
 • งาน Open House คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 21 ส.ค. 2556
 • วันมหิดล วันอังคารที่ 24 ก.ย. 2556
 • วันปิยมหาราช วันพุธที่ 23 ต.ค. 2556
 • วันพ่อ วันพฤหัสฯที่ 5 ธ.ค. 2556
 • วันรัฐธรรมนูญ วันอังคารที่ 10 ธ.ค. 2556
 • วันสิ้นปีและปีใหม่ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 – 1 ม.ค. 2557
 • วันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ 14 ก.พ. 2557
 • SciEx 15 วันพฤหัสฯที่ 13 มี.ค. 2557
 • วันพระราชทานนามม.มหิดล วันอาทิตย์ที่ 2 มี.ค. 2557
 • หยุดชดเชยวันจักรี วันจันทร์ที่ 7 เม.ย. 2557
 • วันสงกรานต์
 • วันฉัตรมงคล วันจันทร์ที่ 5 พ.ค. 2557
 • วันพืชมงคล
 • วันวิสาขบูชา วันอังคารที่ 13 พ.ค. 2557

งานปีใหม่ 2556 หมู่บ้านปาริชาต

คุณ Wichai Saeheng แจ้งผ่านเฟซบุ๊คชุมชนชาวปาริชาต ปิ่นเกล้า ว่าทางหมู่บ้านจะจัดงานปีใหม่ พร้อมงานวันเด็ก งานรวมพลชาวปาริชาต ครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 โดยมีกำหนดการดังนี้

 • 0700 ตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป (อาหารแห่ง)
 • 0900 กิจกรรมวันเด็ก (ทั้งนี้เชิญร่วมบริจาคของได้ที่สนง.)
 • 1800 งานสังสรรค์ปีใหม่ รวมพลชาวปาริชาต ครั้งที่ 3

โดยในงานสังสรรค์จะมีการแสดง ดนตรี จับรางวัลมากมาย ซื้อบัตรและจองโต๊ะหรือติดต่อสอบถามที่สนง. โดยบัตรราคา 350 บาทต่อที่ครับ