บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘กำหนดการ’

สอบเข้าพสวท.หรือมหิดลวิทยานุสรณ์

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ถูกเลือกเป็นวันสอบข้อเขียนเข้า ม.4 โครงการพสวท. และวันสอบข้อเขียนเข้าม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2559

DPST_Entrance_Exam_20151121

ทำไมถึงต้องเป็นวันเดียวกัน?

ในปีการศึกษา 2558 นั้น การสอบไม่ตรงกันทำให้นักเรียนที่สอบได้ทั้งสองโครงการสละสิทธิ์โครงการหนึ่งเพื่อไปเข้าเรียนในอีกโครงการหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้โครงการพสวท.ได้นักเรียนไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด และต้องจัดสอบเข้ารอบพิเศษในเวลาต่อมา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ภาคเรียนที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2556-2557

ภาคเรียนที่ 1 ของวิทยาลัยนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) ปีการศึกษา 2556-2557 เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. ถึง 9 ธ.ค. 2556

 • เปิดภาคเรียน 16 ก.ย. 2556
 • ช่วงถอนรายวิชา 4-16 พ.ย. 2556
 • วันสุดท้ายของการเรียน 30 พ.ย. 2556
 • สอบปลายภาค 2-9 ธ.ค. 2556
 • ส่งเกรด ภายใน 1 สัปดาห์หลังสอบปลายภาค
 • วันหยุด
  • วันปิยะมหาราช 23 ต.ค. 2556
  • วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 2556

ที่มา: Academic Calendar for 2013-2014

งานเกษียณอาจารย์เก่า

ปีนี้มีอาจารย์ที่เคยสอนผมมาเกษียณหลายท่าน

ภาพจาก Facebook ชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ภาพจาก Facebook ชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

 

โพสต์โดย Chatdanai Dorkson บน Facebook กลุ่มของ “ชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์”

เนื่ิองด้วยในวันที่ 26 และ 30 ก.ย.นี้

จะมีพิธีเกษียณอายุอาจารย์ 4 ท่าน คือ

อ.ประดิษฐ์ นวลจันทร์
อ.วชิราวรรณ บุนนาค
อ.อัมพร บุญญาสถิตสถาพร
อ.มนทกานต์ ทรัพย์แก้ว

โดยทางโรงเรียนมีกำหนดการดังนี้

– วันพฤหัสที่ 26 ก.ย. เวลา 7:20 – 8:00 น.
พิธีแสดงมุทิตาจิต ณ บริเวณหน้าเสาธง
(จัดโดยนักเรียนปัจจุบัน)

– วันจันทร์ที่ 30 ก.ย. ตั้งแต่ 17:00 น.
งานเลี้ยงเกษียณอายุอาจารย์ ณ อาคารศูนย์กีฬา
(จัดโดยอาจารย์และเจ้าหน้าที่)

จึงขอเชิญชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว MWIT
มาร่วมแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารย์ผู้มีพระคุณของพวกเราในวันเวลาดังกล่าว

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

 • Facebook กลุ่มของ “ชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์”

กำหนดเปิดปิดภาคเรียนที่สามวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

Ecology_at_MUIC_20121127_01

กำหนดเปิดปิดภาคเรียนที่สาม (third trimester) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC)

 • The third trimester: 22 April – 14 July 2013
  • Instruction begins: 22 April 2013
  • Withdraw: 10-22 June 2013
  • Last day of class: 6 July 2013
  • Final examination dates: 8-14 July 2013
  • Grade submits: 1 wks after final exam
  • Holidays
   • 6 May 2013 (Substitution for Coronation Day)
   • 13 May 2013 Royal Ploughing Ceremony Day
   • 24 May 2013 Visakha Bucha Day

กำหนดการค่ายนักศึกษาทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555

ค่ายนักศึกษาทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 9) ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท-ศาลายา และโรงแรมเดอะรอยัลเจมส์กอล์ฟรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

ค่ายทุนเรียนดี ครั้งที่ 4

ค่ายทุนเรียนดี ครั้งที่ 4

กำหนดการ

วันอังคารที่ 26 มี.ค. 2556 (ชุดนักศึกษา)

 • ลงทะเบียน 0930
 • พิธีเปิด และการบรรยายพิเศษ 10:30
 • กิจกรรมรู้จัก MUSC
 • MUSC Science Tour 1
 • ชมห้องสมุดสตางค์ ถ่ายภาพ และรับประทานอาหารว่าง
 • MUSC Science Tour 2
 • เดินทางเข้าที่พัก
 • ชี้แจงกิจกรรมและกติกาค่าย
 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 มี.ค. 2556 (ชุดสุภาพ)

 • เดินทางไปศาลายา
 • บรรยายพิเศษ “รู้ลึกเรื่องทุนเรียนดี”
 • กิจกรรม “สุนทรียวิทยา”
 • ชี้แจงกิจกรรม “The Battle of SAST”
 • การแข่งขัน The Battle of SAST
 • กิจกรรม An hour in life at MU Salaya
 • เสวนาเด็กทุนเรียนดี
 • ชี้แจงกิจกรรมทัศนศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 28 มี.ค. 2556 (เสื้อค่าย)

 • ทัศนศึกษา
 • นำเสนอผลการทัศนศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 • A Dinner to Remember
 • กิจกรรม “เพื่อพ้องน้องพี่ชาวทุนเรียนดี”

วันศุกร์ที่ 29 มี.ค. 2556

 • ทัศนศึกษาวัฒนาธรรม
 • เดินทางไปคณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
 • พิธีปิด มอบเกียรติบัตร
 • ปิดค่าย และเดินทางกลับภูมิลำเนา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

กำหนดเปิด-ปิด ภาคการศึกษา 2556-2557

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องกำหนดเปิด-ปิด ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2556 มีดังนี้

ภาคการศึกษาต้น

 • เปิดภาคการศึกษา 3 มิ.ย. 2556
 • สอบกลางภาค 29 ก.ค. – 2 ส.ค. 2556
 • สอบปลายภาค 23 ก.ย. – 3 ต.ค. 2556
 • ประกาศผลสอบ 5 พ.ย. 2556

ภาคการศึกษาปลาย

 • เปิดภาคการศึกษา 4 พ.ย. 2556
 • สอบกลางภาค 23-27 ธ.ค. 2556
 • สอบปลายภาค 24 ก.พ. – 6 มี.ค. 2557
 • ประกาศผลสอบ 28 มี.ค. 2557

ภาคฤดูร้อน

 • เปิดภาคการศึกษา 31 มี.ค. 2557
 • สอบปลายภาค 19-22 พ.ค. 2557
 • ประกาศผลสอบ 30 พ.ค. 2557

ไม่มีการเรียนการสอนในวันต่อไปนี้

 • วันไหว้ครู วันพฤหัสฯที่ 13 มิ.ย. 2556 (งดสอนเช้าที่ศาลายา งดสอนบ่ายที่พญาไท)
 • วันพระราชทานปริญญาบัตร พฤ 4 ก.ค. 2556
 • วันอาฬหบูชา วันจันทร์ที่ 22 ก.ค. 2556
 • วันเข้าพรรษา วันอังคารที่ 23 ก.ค. 2556
 • วันแม่ วันจันทร์ที่ 12 ส.ค. 2556
 • งาน Open House คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 21 ส.ค. 2556
 • วันมหิดล วันอังคารที่ 24 ก.ย. 2556
 • วันปิยมหาราช วันพุธที่ 23 ต.ค. 2556
 • วันพ่อ วันพฤหัสฯที่ 5 ธ.ค. 2556
 • วันรัฐธรรมนูญ วันอังคารที่ 10 ธ.ค. 2556
 • วันสิ้นปีและปีใหม่ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 – 1 ม.ค. 2557
 • วันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ 14 ก.พ. 2557
 • SciEx 15 วันพฤหัสฯที่ 13 มี.ค. 2557
 • วันพระราชทานนามม.มหิดล วันอาทิตย์ที่ 2 มี.ค. 2557
 • หยุดชดเชยวันจักรี วันจันทร์ที่ 7 เม.ย. 2557
 • วันสงกรานต์
 • วันฉัตรมงคล วันจันทร์ที่ 5 พ.ค. 2557
 • วันพืชมงคล
 • วันวิสาขบูชา วันอังคารที่ 13 พ.ค. 2557

งานปีใหม่ 2556 หมู่บ้านปาริชาต

คุณ Wichai Saeheng แจ้งผ่านเฟซบุ๊คชุมชนชาวปาริชาต ปิ่นเกล้า ว่าทางหมู่บ้านจะจัดงานปีใหม่ พร้อมงานวันเด็ก งานรวมพลชาวปาริชาต ครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 โดยมีกำหนดการดังนี้

 • 0700 ตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป (อาหารแห่ง)
 • 0900 กิจกรรมวันเด็ก (ทั้งนี้เชิญร่วมบริจาคของได้ที่สนง.)
 • 1800 งานสังสรรค์ปีใหม่ รวมพลชาวปาริชาต ครั้งที่ 3

โดยในงานสังสรรค์จะมีการแสดง ดนตรี จับรางวัลมากมาย ซื้อบัตรและจองโต๊ะหรือติดต่อสอบถามที่สนง. โดยบัตรราคา 350 บาทต่อที่ครับ

ตลาดนัดคณะวิทย์ 2555

กำหนดการจัดตลาดนัด ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีพ.ศ. 2555 มีดังต่อไปนี้

 • 11-12 มกราคม 2555 (สมาคมศิษย์เก่าฯ)
 • 1-2 กุมภาพันธ์ 2555 (สโมสรอาจารย์ฯ)
 • 14-15 มีนาคม 2555 (สมาคมศิษย์เก่าฯ)
 • 11-12 เมษายน 2555 (สโมสรอาจารย์ฯ)
 • 2-3 พฤษภาคม 2555 (สมาคมศิษย์เก่าฯ)
 • 6-7 มิถุนายน 2555 (สโมสรอาจารย์ฯ)
 • 11-12 กรกฎาคม 2555 (สมาคมศิษย์เก่าฯ)
 • 8-9 สิงหาคม 2555 (สโมสรอาจารย์ฯ)
 • 12-13 กันยายน 2555 (สมาคมศิษย์เก่าฯ)
 • 10-11 ตุลาคม 2555 (สมาคมศิษย์เก่าฯ)
 • 7-8 พฤศจิกายน 2555 (สโมสรอาจารย์ฯ)
 • 12-13 ธันวาคม 2555 (สโมสรอาจารย์ฯ)

เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดนัดคณะวิทย์ 2554 จะเห็นว่าจำนวนครั้งตลาดนัดลดลงเหลือเพียงเดือนละครั้ง แต่ผมเข้าใจว่ายังไม่ได้รวมตลาดนัดที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์เองอีก ซึ่งน่าจะเหมือนเดิม คือมีตลาดนัด 2 ครั้งต่อเดือน

กำหนดการค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 7

กำหนดการค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 สำหรับเด็กและเยาวชน ระดับประเทศ ประจำปี 2554 โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ และกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2554 ณ อุทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2554 (ชุดนักเรียน)

ประถม

มัธยม

1300-1430

ลงทะเบียนเข้าที่พัก

1500-1600

พิธีเปิด

1600-1630

อาหารว่าง

1630-1800

ชี้แจงแนวปฏิบัติเวลาอยู่ค่ายและกิจกรรมสันทนาการ

1800-1930

งานเลี้ยงต้อนรับ

1930-2000

ดูวีดิทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2000-2030

การแสดง Science Show

2030

อาหารว่างและพักผ่อน

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554 (ชุดนักเรียน)

ประถม

มัธยม

0700

อาหารเช้า

0800

เดินทางไปคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

0930

รับประทานอาหารว่าง

0945

ทัศนศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1130

รับประทานอาหารกลางวัน

1230

ออกเดินทางจากคณะวิทยาศาสตร์

1330

ทัศนศึกษาจตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์

ร่วมพิธีเปิดงานวทท.37

1700

เดินทางกลับที่พัก

1830

รับประทานอาหารเย็น

1930

ชี้แจงกิจกรรม

2030

อาหารว่างและพักผ่อน

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2554 (ชุดนักเรียน)

ประถม

มัธยม

0700

รับประทานอาหารเช้า

0830-1600 กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (เซนทาราแกรนด์

0830

แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

แข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

แข่งขันวาดการ์ตูนวิทยาศาสตร์

แข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

09:00

(สำหรับครูอาจารย์) การบรรยายพิเศษเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน การผลิตสื่อการเรียนการสอนและการสร้างแบบจำลอง

10:00

รับประทานอาหารว่าง

12:45

ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (รังสิต)

(กรรมการ) ประชุมตัดสินผลการประกวดและแข่งขัน

16:30

เดินทางกลับที่พัก

18:00

รับประทานอาหารเย็น

19:00

บรรยายพิเศษและเสวนากลุ่มย่อย

21:00

อาหารว่างและพักผ่อน

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2554 (ชุดนักเรียน)

เวลา ประถมและมัธยม
0730 รับประทานอาหารเช้า
0830 ออกเดินทาง
0900 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ
1130 เดินทางกลับ
1200 รับประทานอาหารกลางวัน
1330 พิธีมอบรางวัลและพิธีปิด
1430 อาหารว่าง และเดินทางกลับภูมิลำเนา