บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘กระดาษกล่อง’

สร้างแขนกลด้วยกระดาษกล่องและเข็มฉีดยา

ดูต่อ https://www.facebook.com/NTDLifeOfficial/videos/175090213002448/

Advertisements