บลอกอาจารย์โจ้

Archive for the ‘โครงการพสวท.’ Category

ทำไมประเทศไทย ต้องการนักวิทยาศาสตร์ (TCAS63)

ค่ายอุดม ม.วลัยลักษณ์

พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ไปร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาในโครงการพสวท. ที่มีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ของม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพ เมื่อระหว่างวันที่ 13-18 มิถุนายน 2562

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ของกินเซ็นทารา เซ็นทรัล ลาดพร้าว 2561

รวมภาพของกินและของว่างบางส่วนจากการไปร่วมงาน พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เมื่อระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2561

Centara_20180908-09_029

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ค่ายพสวท. ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 32

UGCamp_2018_002

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน พสวท. ครั้งที่ 32 “เส้นทางสู่ พสวท. 4.0” ณ Starlite Resort

วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

วทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 13

STT4Youths_2018_008

การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 13 The 13th Conference on Science and Technology for Youths “นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน”

วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ประชุมนักศึกษาทุนพสวท. ศูนย์มหิดล

MU_DPST_Meeting_20151125

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการค่ายวิทยาศาสตร์ 2558

wpid-1448090741836.jpgค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน โครงการพสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กำลังจะกลับมาอีกครั้ง โดยในครั้งนี้มีเป้าหมายกันแล้วว่าจะพานักเรียนในโครงการพสวท. ไปชมหอดูดาวแห่งชาติบนดอยอินทนนท์ โดยมี รศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับอาสาเป็นประธานค่าย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง