บลอกอาจารย์โจ้

Archive for the ‘เกี่ยวกับผม’ Category

เมื่อบัตรประชาชนหมดอายุ

เมื่อบัตรประชาชนหมดอายุ จะยังสามารถใช้ได้ต่ออีก 1 เดือน แต่หากเกินกว่านั้น เมื่อไปทำบัตรใหม่ จะต้องเสียค่าปรับ

ครั้งนี้เลือกไปทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิมที่หมดอายุ ก่อนที่จะหมดครบ 1 เดือน (จึงไม่เสียสตางค์สักบาท)

สำนักงานเขตราชเทวี อยู่ใกล้ที่ทำงานมากที่สุด สิ่งที่ต้องใช้คือบัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม โดยเมื่อเข้าไปติดต่อที่เจ้าหน้าที่แล้ว นำใบคำร้องมาเขียนชื่อและข้อมูลอีกสองสามอย่าง เมื่อไปยื่นอีกครั้งจะได้บัตรคิวมา

เมื่อได้รับบัตรคิว จนถึงการดำเนินการต่าง ๆ รวมถึงถ่ายภาพ และได้บัตรใหม่มาใช้เวลาไป 13 นาที ก็ได้ออกจากสำนักงานเขตพร้อมบัตรใหม่

วันเกิด 2561

ในวันที่ 5 มกราคม 2561 วันเกิดอายุ 42 ปี ที่แม้จะไม่มีเวลาได้เจอเพื่อนฝูง แต่ก็มีเพื่อนร่วมงาน อย่างเจ้าหน้าที่ที่งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพร่วมอวยพร และซื้อขนมเค้กมาให้

Birthday_20180105

และขอขอบคุณ ของใจ เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ครูบาอาจารย์ที่ร่วมอวรพรวันเกิดกับผมมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ณัฐวดี รุ่งอุทัยศิริ

วันนี้บะหมี่ ณัฐวดี นักศึกษาที่ทำ senior project เรื่อง Smoking Habits on Mate Choice between Siblings (พฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่ส่งผลต่อการเลือกคู่ครองของพี่และน้อง) เมื่อครั้งที่เรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเยี่ยม เลยฝากเจ้าหน้าที่ของงานนโยบายฯ ถ่ายภาพไว้ให้หน่อย

Nuttawadee_20170929

ปัจจุบันทำงานอยู่ฝ่ายขายของบริษัทรอยัลเกตเวย์

ขอแสดงความยินดี และขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปครับ

กราฟชีวิตและแผนยุทธศาสตร์ชีวิต

วันนี้ได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับจิตตปัญญาศึกษาที่ใช้กระดาษหนึ่งแผ่นในการวาดกราฟชีวิต

กราฟชีวิตประกอบด้วยแกนความสุขและทุกข์ (แกนตั้ง) และอายุ (แกนนอน) โดยวิทยากรให้ระบุเหตุการณ์ที่เราดีใจและเสียใจที่สุดในกราฟ และบอกปัจจัยที่ทำให้เราดีใจหรือประสบความสำเร็จนั้นๆ ในขณะที่ให้ระบุว่าเพราะเหตุใดจึงผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายมาได้ แล้วให้แชร์กับเพื่อน ในกิจกรรมต่อมาให้ใช้กระดาษอีกหน้าในการเขียนแผนยุทธศาสตร์ของชีวิตในอนาคต (แบ่งเป็นสี่ช่วง) แต่มาหักมุมตรงที่ให้เราค่อยๆฉีกช่วงท้ายสุดออกไปทีละช่วงทีละช่วง จนกระทั่งเหลือแต่ช่วงอนาคตสุดท้าย เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอนาคตไม่แน่นอน เราไม่รู้ว่าชาติหน้าหรือพรุ่งนี้จะมาถึงก่อนกัน

113 ปี โรงเรียนวัดราชาธิวาส

งานคืนสู่เหย้าชาวโรงเรียนวัดราชาธิวาส ครบรอบ 113 ปี จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ที่โรงเรียนวัดราชาธิวาส

รุ่นที่ 85 รวมตัวกันได้ 1 โต๊ะ

Rajadhivas_113_2016

ภาพโดย: สามประตู นายยู Weing-ampol 

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

รักษาการรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

Acting_Deputy_Dean_for_Quality_Development_2015

เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 ผมได้รับมอบหมายให้มาช่วยงานคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ในด้านพัฒนาคุณภาพและบริหารคว่ามเสี่ยง โดยในขณะนี้คอยการแต่งตั้งจากทางมหาวิทยาลัย จึงทำหน้าที่รักษาการไปก่อน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายในตำแหน่งผู้ช่วยฯกิจกรรมนักศึกษา

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 นี้เป็นวันสุดท้ายของการทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอถ่ายภาพที่ทำงานเป็นที่ระลึกสักหน่อย ด้วยการตั้งกล้องให้ถ่ายภาพเองอย่างตามมีตามเกิด

Last_Day_Stutdent_Activities_20151130

ผมทำงานในตำแหน่งนี้ให้กับคณะฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ต่อจาก อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง ที่ออกไปรับตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 7 เดือน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง