บลอกอาจารย์โจ้

Archive for the ‘อ่านหนังสือ’ Category

เทคนิคการจัดเรียงหนังสือและอื่น ๆ

โจทย์ตั้งต้นก็คือ เมื่อต้องจัดเรียงหนังสือตามลำดับตัวอักษร ทำอย่างไรจึงจะเร็วที่สุด

Advertisements

สานสุข 26

ดูเหมือนว่าผมจะพลาดเล่มที่ 25 ไป แต่ตอนนี้จะพูดถึงเล่มที่ 26

Sarnsuk_26sm

หากอ่านสานสุข วารสารของ ปตท. มาเรื่อย ๆ อย่างน้อยก็คงจะเดาได้เพียงแค่เห็นภาพหน้าปก โดยไม่ต้องเห็นคำบรรยายใต้ภาพว่าในเล่มนี้ต้องมีเรื่อง “ปอดกรุงเทพ” หรือ “คุ้งบางกระเจ้า” ที่ดูเหมือนจะเป็นเจ้าประจำของเล่มแล้วอยู่ในเล่มด้วยแน่ ๆ และก็ดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้น เล่มนี้มีภาพทางอากาศสวย ๆ ของคุ้งให้ดูด้วย

 • โอเอซิสใกล้กรุง คุ้งบางกระเจ้า (เรื่องเด่นประจำฉบับ)

เล่มนี้ดูเหมือนคอลัมน์ต่าง ๆ จะเยอะแยะมากมายกว่าเล่มก่อน จึงเลือกอ่านเลือกดูไปบางเรื่อง ซึ่งเรื่องจากหน้าปกเองก็น่าดูว่าในเล่มนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับคุ้งบางกระเจ้าอย่างไร

ในบทความพลังแห่งชุมชน เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปลูกกาแฟโดยให้อยู่ร่วมกับป่า ตามแนวทางของโครงการหลวง ซึ่งคงคล้าย ๆ กับที่เคยไปดูงานที่ดอยตุงมาแล้ว แต่ก็ทำให้สงสัยว่าประเทศไทยเราจะอนุรักษ์ป่าให้เป็นป่าโดยไม่ต้องไปปลูกกาแฟเลยจะได้หรือไม่

คอลัมน์มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน เป็นเรื่องของครูพงค์ แสนกมล ที่มีจั่วหัวว่ากับบทพิสูจน์ชีวิต ปอบเห็ด หญิงลวงโลก สู่ด็อกเตอร์ ที่เมื่ออ่านแล้วก็เข้าใจว่าท่านมีชีวิตที่วิบาก และเกี่ยวกับการเพาะเห็ด แต่ที่เกี่ยวข้องกับปอบเห็ดและหญิงลวงโลกมันคืออะไร ในคอลัมน์วาไรตี้ชีวภาพ มีเรื่องเห็ด ๆ อีก ได้แก่เรื่องเห็ดเผาะหรือเห็ดถอบ ซึ่งดูเหมือนจะแบ่งเป็นเห็ดเผาะผนัง และเห็ดเผาะฝ้าย

เรื่องฝายน้ำมีชีวิต เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน ในคอลัมน์ธุรกิจสีเขียว พูดถึงเรื่องของฝายมีชีวิต ซึ่งได้มีการอธิบายว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนที่สร้างหรือต้องอยู่กับฝายมากกว่าพวกที่เที่ยวสร้างฝาย แต่ไม่สนใจชาวบ้านหรือชุมชน

มีบทความทีตรงกับกิจกรรมที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้ คือการเคลียร์พื้นที่บนโต๊ะทำงาน ได้แก่เรื่องเกี่ยวกับ 5ส ซึ่งประกอบด้วย

 • สะสาง (seiri)
 • สะดวก (seiton)
 • สะอาด (seiso)
 • สุขลักษณะ (seiketsu)
 • สร้างนิสัย (shitsuke)

รวมความกันแล้วหมายถึง การแยกเก็บของที่จำเป็นให้เป็นระเบียบ ส่วนของที่ไม่จำเป็นก็ทิ้งไป (ซึ่งในความคิดของผม มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะทิ้งของที่จำเป็นแต่คิดว่าไม่จำเป็นในตอนนี้ทิ้งไปก็ได้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้ 5 ส) ของที่เก็บไว้ควรจัดวางให้ใช้งานได้สะดวก สถานที่ที่เก็บของที่เพื่อให้ใช้สะดวก ต้องมีความสะอาดด้วย จากนั้นก็ทำการ สะสาง สะดวก สะอาด ไปเรื่อย ๆ จนเป็นนิสัย

ในบทความวิธีการเรียนรู้รูปแบบใหม่ บ่มเพาะความรู้เด็กไทย ก้าวไกลระดับสากล อยู่ในคอลัมน์ปลูกอนาคต เกี่ยวข้องกับสถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียนกำเนิดวิทย์

ในบทความของศูนย์ฯสิรินาถราชินี มีเรื่องเกี่ยวกับรูปู …ที่เป็นมากกว่าที่อยู่ของปู ที่ในบทความกล่าวว่าการมีอยู่ของรูปูช่วยทำให้อากาศลงใต้ผิวเลนหรือโคลนได้ ซึ่งน่าสนใจว่าหากจะทำวิจัยเรื่องนี้ ผู้ทำวิจัยจะออกแบบหรือวัดผลการทดลองอย่างไร แต่ดูเหมือนในเล่มไม่ได้อ้างอิงเอกสารวิชาการใดไว้

นักสืบธรรมชาติ รายงานเรื่องนกอพยพฤดูหนาว เช่นนกเขนสีฟ้าหางขาว นกกระจิ๊ดเขียวคล้ำ นกเปล้าท้องขาว นกพงใหญ่พันธุ์อินเดีย นกจับแมลงหลังสีเทา นกแว่นตาเหลืองพันธุ์จีน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

มหิดลสาร เล่มที่ 4

มหิดลสารฉบับที่ 4 มีเรื่องบนหน้าปกเกี่ยวกับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงเปิดอาคารอทิตยาทร ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

MU_Newsletter_20170430

ไม่พบเรื่องที่เกี่ยวกับการอบรมผู้บริหาร (EDP) เหมือนที่พบในเล่มที่ 1 แล้ว และไม่พบเรื่องที่เกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์ที่เห็นได้ชัด ๆ อีกด้วย คงต้องให้งานประชาสัมพันธ์ ใช้ช่องทางของมหิดลสารเผยแพร่ผลงานของคณะฯ มากกว่านี้อีกหน่อย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

มรดกทางวัฒนธรรมเหนือคำบรรยาย

จดหมายข่าวของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ฉบับเดือนเมษายน – มิถุนายน 2560 มาถึงนานแล้ว แต่ยังไม่ได้เปิดอ่าน จนกระทั่งเดี๋ยวนี้

SAC_Newsletter_April_2017

จดหมายข่าว

เรื่องแรกเป็นผลมาจากการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง “มรกดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ: บทเรียนจากเพื่อนบ้าน” ที่ดูเหมือนว่าได้มีการถอดบทเรียนในหลายเรื่อง ที่น่าสนใจเป็นเรื่องการทำบัญชีมรดกภูมิปัญญาของประเทศต่าง ๆ การจำแนกคุณภาพของภูมิปัญญาเหล่านั้นว่ามี “สุขภาพ” เป็นอย่างไร และควรดำเนินการอย่างไร โดยเฉพาะการฟื้นฟูก่อนที่จะหายไปเป็นต้น

อีกบทหนึ่งเป็นเรื่องของคนทำงานเกี่ยวกับ “วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” (Intangible Cultural Heritage) ที่แม้จะมีชื่อว่าจับต้องไม่ได้ แต่คนที่ทำงานด้านนี้มีหน้าที่ที่จะต้องทำให้มันจับต้องได้ เป็นรูปธรรมขึ้นมา แต่จากบทความจะทำให้รู้ได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะบ่อยครั้งจะต้องไปสัมภาษณ์เจ้าของวัฒนธรรม แต่อาจต้องพบอุปสรรค์เอง เช่นผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ยอมบอกเรื่องทั้งหมด ด้วยเหตุผลต่าง ๆ นานา เช่นเกรงว่าผิดกฎหมาย เช่นเกรงว่าจะมีคนขโมยไปหากินแข่งกับตน หรือลูกหลาย ต้องเก็บเอาไว้สอนลูกหลาน ผู้สืบทอดโดยตรงเท่านั้น และบ่อยครั้งก็ต้องเกิดความสงสัยว่าการให้ความร่วมมือทำเช่นนี้ ชุมชนเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้จะได้อะไรกลับมาบ้าง เป็นต้น

เรื่องอื่น ๆ ก็ลองดูผ่าน ๆ หากสนใจก็ดาวน์โหลดได้จากลิงก์ที่ให้ไว้ครับ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

 

พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

อาจารย์ที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ทำงานด้วยกันท่านหนึ่งให้มาอ่านครับ

asiabook_20170221

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ซื้อหนังสือจากงาน MUSC Book Fair 2017

งานหนังสือที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินมาถึงวันที่ 3 ของการจัดงาน ก็ได้ฤกษ์จัดซื้อหนังสือทันที 3 เล่ม (แต่สองวันแรกได้แต่ของกิน)

bookfair_2017_purchased

จากซ้ายไปขวาได้แก่

 • หนังสือเล่มแรก (ซ้ายมือสุด) มีชื่อว่า Educational Research ความหนาประมาณ 400 หน้า ตีพิมพ์เป็นครั้งแรกปีค.ศ. 2010 (หรือเมื่อ 7 ปีที่แล้ว) ที่สำนักพิมพ์ Wiley เขียนโดยคุณ James B. Schreiber และ Kimberly Asner-Self ราคาบนเว็บ Amazon อยู่ที่ 89.87 USD คิดเป็นเงินไทย 3145.45 บาท (1 บาทต่อ 0.029 USD) แต่ PB ขายอยู่ที่ 100 บาท
 • เล่มที่สองเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพ มีชื่อหนังสือว่า Quality Management: Creating and Sustaining Organizational Effectiveness เขียนโดย Donna C.S. Summers ตีพิมพ์โดย Pearson International (2nd Edition) ราคาปกติ 176.30 USD สำหรับเล่มที่ขายใน US แต่ PB ขายเพียง 100 บาท
 • เล่มสุดท้ายของวันนี้เป็นหนังสือชื่อ A Practical Guide to Data Mining for Business and Industry แต่งโดย Andrea Ahlemeyer-Stubbe และ Shirley Coleman ตีพิมพ์โดย Wiley ราคาปกติอยู่ที่ 48.26 USD (1,689.10 บาท) แต่ PB ขายที่ 300 บาท

สรุปแล้วหากซื้อของใหม่ๆ จะต้องเสียเงิน 11,007.15 บาท แต่เสียให้ PB ไป 500 บาทถ้วน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ศิริราชประชาสัมพันธ์ ฉบับมกราคม 2560

เปิดหนังสือ “ศิริราชประชาสัมพันธ์” ฉบับมกราคม 2560 แล้วก็นึกถึงความสำเร็จของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่ได้รับรางวัล Thailand Quality Class (TQC) จากการดำเนินการที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลตามแนวทางเกณฑ์ Thailand Quality Award (TQA) หรือ EdPEx ของสกอ.

เนื้อหาในเล่มที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชัด ๆ เช่น

 • คอลัมน์นโยบายและแผนที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะฯ ลงสู่ระดับภาควิชา โดยทำแผนที่เชื่อมโยงให้เห็นสามระดับใหญ่ ได้แก่ระดับสากล (global) ระดับประเทศ (national) และระดับภาควิชา (department)
 • ในคอลัมภ์พัฒนาคุณภาพ เป็นเรื่องการที่ศิริราชเตรียมความพร้อมที่จะรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 5 (re-accreditation survey) ด้วย Advance HA ปี 2560 ที่มีการนำเสนอแผนผังบูรณาการมาตรฐานเพื่อบริหารจัดการศิริราชสู่ความเป็นเลิศ และระยะของการพัฒนาคุณภาพ (road map/timeline)
 • ในเรื่อง KM ที่เป็นอีกเรื่องเด่นของศิริราช ในหัวข้อ “เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ: KM Inspiration” ปี 3 กับสโลแกน “พัฒนาคน พัฒนางาน มุ่งสร้างนวัตกรรม ด้วย KM” มีเกณฑ์ตัดสินให้ผู้สมัครตัดสินใจ
  • แนวคิดและวิธีสร้างแรงบันดาลใจ 20 คะแนน
  • การสื่อสารเนื้อหาชัดเจน 50 คะแนน
  • ความคิดสร้างสรรค์ในการเล่าเรื่อง 20 คะแนน
  • การสรุป 10 คะแนน
 • หากเป็นเกณฑ์ประเมินสำหรับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นด้านแนวคิด LEAN สามารถประเมินได้จากบทคัดย่อ จากเกณฑ์ต่อไปนี้
  • ความเป็นนวัตกรรม 4 คะแนน
  • กระบวนการพัฒนา 19 คะแนน
  • วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 4 คะแนน
  • การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 3 คะแนน
  • ความเหมาะสมของการใช้ LEAN ในการพัฒนากระบวนการ 4 คะแนน
  • ผลลัพธ์ของนวัตกรรม 27 คะแนน
  • วิธีการพัฒนานวัตกรรม (PDCA) 4 คะแนน
  • ผลลัพธ์ของการพัฒนานวัตกรรม 4 คะแนน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง