บลอกอาจารย์โจ้

Archive for the ‘มหิดลวิทย์’ Category

การใช้โมเลกุลในการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต

MWit_20170403

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ได้มามาบรรยายเรื่อง Molecular Systematics และ Phylogenetic Reconstruction ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ให้นักเรียนที่จะเข้าแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพในปีนี้

ระหว่างการสอนพบว่าโปรเจคเตอร์เกิดดับไปเฉย ๆ ซึ่งอาจเพราะใช้งานหนักมาทั้งวัน

Advertisements

ประกาศผลสอบข้อเขียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2560

mwit_m4_2017

เว็บไซต์ประกาศผลสอบข้อเขียน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ราตรีศรีตรัง ครั้งที่ 8

ประกาศ

  • เลื่อนการจัดงาน “ราตรีศรีตรัง” ครั้งที่ 8 ไปปีหน้า (2560) เพื่อถวายอาลัยการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (ติดต่อผู้แทนรุ่นเพื่อรับทราบรายละเอียดหากซื้อบัตรแล้ว)

ราตรีศรีตรัง ครั้ง 8 งานคืนสู่เหย้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ม.มหิดล ศาลายา เริ่มเวลา 1800 บัตรเข้างานราคา 500 บาท สั่งซื้อผ่านตัวแทนรุ่นของท่าน

ratrisritrung8_2016sm

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผลสอบข้อเขียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2559

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2559 (ประกาศเมื่อ 25 มกราคม 2559)

ผลสอบข้อเขียน เข้าม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2559 ที่ https://ruy6d3.mwit.ac.th/

สำหรับการสอบข้อเขียนเมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558

การประเมินโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

การสำรวจผลงานของนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ผ่าน Google Form โดยผลการประเมินจะนำไปใช้ประกอบการประเมินประสิทธิภาพของโรงเรียน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 https://docs.google.com/forms/d/1hLzzY_mAhu5P32id6GG1zM2jzkdNV-iyiqaMZZZZsCQ/viewform

สอบเข้าพสวท.หรือมหิดลวิทยานุสรณ์

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ถูกเลือกเป็นวันสอบข้อเขียนเข้า ม.4 โครงการพสวท. และวันสอบข้อเขียนเข้าม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2559

DPST_Entrance_Exam_20151121

ทำไมถึงต้องเป็นวันเดียวกัน?

ในปีการศึกษา 2558 นั้น การสอบไม่ตรงกันทำให้นักเรียนที่สอบได้ทั้งสองโครงการสละสิทธิ์โครงการหนึ่งเพื่อไปเข้าเรียนในอีกโครงการหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้โครงการพสวท.ได้นักเรียนไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด และต้องจัดสอบเข้ารอบพิเศษในเวลาต่อมา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ความหลากหลายของโพรติสต์

Diversity_of_Protists_20150929

ได้รับเชิญให้กลับมาที่โรงเรียนเก่าอีกครั้ง โดยในครั้งนี้ได้มาบรรยายเรื่องความหลากหลายของโพรติสต์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในช่วงปิดเทอม แทนอาจารย์ของโรงเรียนที่เคยบรรยายเรื่องนี้แต่ไปศึกษาต่อต่างประเทศเมื่อไม่นานมานี้ ในโอกาสนี้ได้ขอยืมสไลด์ของอาจารย์ป่วย อุ่นใจ อาจารย์ภาควิชาเดียวกัน ที่ใช้โพรติสต์เป็นโมเดลในการศึกษาหลายเรื่องมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเห็นว่าพื้นฐานที่เรียนในวันนี้อาจนำไปต่อยอดเป็นงานวิจัยในอนาคตได้อย่างไรด้วย

บรรยายเมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง