บลอกอาจารย์โจ้

Archive for the ‘มหิดลวิทย์’ Category

30 ปี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

บันทึกความทรงจำ 30 ปี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เมื่อ 30 ปีที่แล้ว ในวันที่ 28 สิงหาคม 2533 ถือเป็นวันได้มีการลงนามก่อตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ขึ้น ซึ่งในวันนั้นยังเป็นโครงการจัดตั้งอยู่

วันนี้ วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 มีงานครบรอบ 30 ปี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่ศาลายา แต่ก็เสียดายที่ไม่ได้ไปร่วมงาน (แต่ภาพข้างบนก็ถ่ายภาพไว้ตอนที่ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์สอบหนึ่งให้กับสสวท. เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563) และก็เป็นวันที่ไปมอบหนังสือแปล “หมู่เกาะมาเลย์” ที่เขียนโดย Alfred Russel Wallace เล่มที่ 1 ให้กับทางห้องสมุดโรงเรียนด้วย แต่เนื่องจากทั้งชุดมี 2 เล่ม ในตอนที่เล่ม 2 พิมพ์เสร็จ คงจะต้องหาโอกาสไปมอบไว้ให้ห้องสมุดอีกที

ทางโรงเรียนได้จัดทำหนังสือชื่อ “บันทึกความทรงจำ 30 ปี มหิดลวิทยานุสรณ์” เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ดังลิงก์ด้านล่าง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ผลการคัดเลือก ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2563

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2563 ครับ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ลงนามความร่วมมือ ม.มหิดล – รร.มหิดลวิทยานุสรณ์

ทางโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เชิญศิษย์เก่าที่ตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล ไปร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ดร.โกวิท วรพิพัฒน์

4 ธันวาคม 2561

สมัครสอบเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2562

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประกาศรับสมัครนักเรียนม.3 สอบเข้าม.4 ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2562

กำหนดการ

 • ประกาศรับสมัคร วันที่ 18 มิ.ย. 2561
 • เริ่มรับสมัคร วันที่ 1 ส.ค. 2561
 • หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 ส.ค. 2561
 • รวมระยะเวลาเปิดรับสมัคร 31 วัน
 • วันสุดท้ายการโอนเงิน วันที่ 3 ก.ย. 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันที่ 15-20 ก.ย. 2561
 • วันสอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 18 พ.ย. 2561
 • ประกาศผลสอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561
 • วันสอบรอบสอง วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 26-27 มกราคม 2562
 • วันประกาศผลสอบรอบสอง วันที่ 4 มีนาคม 2562
 • วันมอบตัว 15-17 มีนาคม 2562

ค่าใช้จ่าย

 • สมัครสอบ: 200 บาท (หรือได้รับการยกเว้นตามประกาศของโรงเรียน)
 • ค่าเล่าเรียน: เรียนฟรี

สถิติที่สำคัญ

 • จำนวนผู้สมัครสอบ โดยเลือกเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เท่านั้น ในปีการศึกษา 2561 เท่ากับ 3,510 คน
 • จำนวนรับจริง 240 คน
 • อัตราการแข่งขันประมาณ 1:15

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผลสอบข้อเขียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2561

ประกาศผลสอบ รอบที่ 1 สำหรับปีการศึกษา 2563 ดูที่นี่

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประกาศผลสอบข้อเขียน ในการสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ในปีการศึกษา 2561 จากการสอบข้อเขียนเมื่อวันเสาร์ที่ 19 พ.ย. 2560 โดยมีผู้สอบผ่านรอบแรกจำนวน 512 คน ซึ่งจะมีการสอบรอบสองอีกครั้งในวันที่ 6 และ 7 มกราคม 2561 และประกาศผลสอบการคัดเลือกรอบที่ 2 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

MWit_Admission_Round_1_2018

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การใช้โมเลกุลในการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต

MWit_20170403

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ได้มามาบรรยายเรื่อง Molecular Systematics และ Phylogenetic Reconstruction ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ให้นักเรียนที่จะเข้าแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพในปีนี้

ระหว่างการสอนพบว่าโปรเจคเตอร์เกิดดับไปเฉย ๆ ซึ่งอาจเพราะใช้งานหนักมาทั้งวัน

ประกาศผลสอบข้อเขียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2560

อัพเดท: ประกาศผลสอบข้อเขียน เข้าม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สำหรับปีการศึกษา 2561

mwit_m4_2017

เว็บไซต์ประกาศผลสอบข้อเขียน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ราตรีศรีตรัง ครั้งที่ 8

ประกาศ

 • เลื่อนการจัดงาน “ราตรีศรีตรัง” ครั้งที่ 8 ไปปีหน้า (2560) เพื่อถวายอาลัยการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (ติดต่อผู้แทนรุ่นเพื่อรับทราบรายละเอียดหากซื้อบัตรแล้ว)

ราตรีศรีตรัง ครั้ง 8 งานคืนสู่เหย้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ม.มหิดล ศาลายา เริ่มเวลา 1800 บัตรเข้างานราคา 500 บาท สั่งซื้อผ่านตัวแทนรุ่นของท่าน

ratrisritrung8_2016sm

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผลสอบข้อเขียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2559

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2559 (ประกาศเมื่อ 25 มกราคม 2559)

ผลสอบข้อเขียน เข้าม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2559 ที่ https://ruy6d3.mwit.ac.th/

สำหรับการสอบข้อเขียนเมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558

การประเมินโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

การสำรวจผลงานของนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ผ่าน Google Form โดยผลการประเมินจะนำไปใช้ประกอบการประเมินประสิทธิภาพของโรงเรียน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 https://docs.google.com/forms/d/1hLzzY_mAhu5P32id6GG1zM2jzkdNV-iyiqaMZZZZsCQ/viewform