บลอกอาจารย์โจ้

Books

ทำเนียบหนังสือที่ได้เขียน ได้อ่าน ได้มี (แต่ยังไม่ได้อ่าน)

เขียนเอง

 1. หนังสือที่เขียนต้นฉบับเอง วาดภาพประกอบเอง แต่ไม่ได้รับการตีพิมพ์มีอยู่สองเล่ม ที่ตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่ามีเรื่องอะไรบ้าง

หนังสือแปล

 1. กำเนิดสปีชีส์ (ร่วมแปลกับทีมอาจารย์หลายท่าน จากต้นฉบับ Origin of Species ของชาร์ลส์ ดาร์วิน พิมพ์โดยสำนักพิมพ์สารคดี) มีให้เลือก 2 เวอร์ชัน คือ (1) ปกอ่อน (2) ปกแข็ง (พิมพ์จำนวนจำกัด 500 เล่ม อยู่ในกล่อง และแถมแผนที่ แต่ละเล่มจะมีเลข serial number และลายเซ็นต์ของทีมผู้แปลทุกคน)
 2. The Malay Archipelago (ยังไม่มีชื่อไทย) ร่วมแปลกับทีมอาจารย์หลายท่าน ต้นฉบับโดย Alfred Russel Wallace ยังไม่รู้ชะตากรรมว่าจะได้คลอดออกมาไหม
 3. หลักชีววิทยา (ร่วมแปลกับอาจารย์หลายท่าน) ต้นฉบับจาก Essential Biology ของ Mader พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ McGraw Hill ประเทศไทย ตอนนี้น่าจะมีวางขายอยู่ แบ่งเป็น 2 เล่ม (มี 2 เวอร์ชัน ได้แก่ฉบับที่แปลจากต้นฉบับ 2004 และฉบับที่แปลจากต้นฉบับ 2010)

ตรวจสอบความถูกต้อง

มีหนังสือบางเล่มที่รับหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ เช่นหนังสือเชิงชีววิทยาที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศ

 1. การสืบพันธุ์ของพืชและสัตว์ ในซีรีย์ Science Wonder ของสำนักพิมพ์ SE-ED

ตำราเรียน

กลุ่มของหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน การทำงานในสาขาชีววิทยา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Textbook

 1. Animal Diversity (8th Edition) โดย Cleveland P. Hickman, Jr., Susan L. Keen, Allan Larson, David J. Eisenhour สำนักพิมพ์ Mc Graw Hill Education (2018)
 2. Ecology: Concepts & Applications ( Manuel C. Molles Jr. and Anna A. Sher, 2019) Publisher: McGraw Hill — เป็นหนังสือที่สำนักพิมพ์ส่งมาให้เป็นของขวัญปีใหม่ คู่กับไดอารีปกแข็งของสำนักพิมพ์เองอีกหนึ่งเล่ม
 3. Evolutionary Genetics (John Maynard Smith, 1998) ตีพิมพ์โดย Oxford University Press (2nd Edition)
 4. Our Choice: A Plan to Solve the Climate Crisis (Al Gore, 2009) เป็นหนังสือที่ รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้มอบให้ (ธ.ค. 2562)
 5. Phylogenetic Trees Made Easy: A How-To Manual (2nd Edition) โดย Barry G. Hall สำนักพิมพ์ Sinauer Associates (2004)

หนังสือไทย

 1. การบำบัดทางชีวภาพ (Bioremediation) โดย รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ ศ.ดร.มาลียา เครือตราชู และ ดร.เติมทิพย์ พูลภักตร์ (พิมพ์ปี 2561) อ.ประหยัด มอบให้เมื่อปีใหม่ 2563

จดหมายข่าว

 • จดหมายข่าว: Newsletter ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ส่งมาให้ผมในฐานที่ผมเป็นผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เส้นทางธรณีและชีววิทยา Bio-Geo Path ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท)
  • ปีที่ 22 ฉบับที่ 104 เดือนมกราคม-มีนาคม 2563 (ฉบับมนุษย์ในโลกดิจิทัล การประชุมวิชการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 13)

หนังสืออ่านเล่น

กลุ่มของหนังสือที่ไม่นับเป็นตำรา อ่านเล่น ๆ แต่ได้ความรู้ รวมถึงหนังสือการ์ตูน

 • ธรรมะ ฉบับเรียนลัด โดย ปมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตโต) พิมพ์ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2562
 • A Far Side Collection: Unnatural Selection โดย Gary Larson (1991)
%d bloggers like this: