บลอกอาจารย์โจ้

edp15_20161009-11_019

นักบริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจิตตปัญญาศึกษา ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2559 ณ The Fisherman’s Resort จังหวัดเพชรบุรี โดยมีรองผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร เป็นวิทยากร

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559

 • 07.00 น. เดินทางไปต่างจังหวัด
 • 10.00-17.00 น. ผู้นำแบบ “มหิดล” ตามกระบวนทัศน์เชิงจิตตปัญญา โดย อ.ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร และทีมกระบวนกรศูนย์จิตตปัญญา
 • 18.30-22.30 น กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
 • กำหนดการ
  • 0700 ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  • 0945 ถึง Fisherman’s Resort หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี ลงทะเบียนและกิจกรรมเลือกประธานรุ่น MU-EDP #15
  • 1000 ผู้นำแบบ “มหิดล” ตามกระบวนทัศน์เชิงจิตตปัญญา โดย อาจารย์ ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธีรร และทีมกระบวนกรศูนย์จิตตปัญญา
  • 1200 รับประทานอาหารกลางวัน
  • 1300 ผู้นำแบบ “มหิดล” ตามกระบวนทัศน์เชิงจิตตปัญญา (ต่อ)
  • 1700 พักผ่อนตามอัธยาศัย
  • 1800 รับประทานอาหารเย็น
  • 1930 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559

 • 09.00-20.30 น. ผู้นำแบบ “มหิดล” ตามกระบวนทัศน์เชิงจิตตปัญญา โดย อ.ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร และทีมกระบวนกรศูนย์จิตตปัญญา
 • กำหนดการ
  • 0830 ลงทะเบียน ถ่ายรูปเพื่อทำทำเนียบรุ่น
  • 0900 ผู้นำแบบ “มหิดล” ตามกระบวนทัศน์เชิงจิตตปัญญา (ต่อ)
  • 1200 รับประทานอาหารกลางวัน
  • 1300 ผู้นำแบบ “มหิดล” ตามกระบวนทัศน์เชิงจิตตปัญญา (ต่อ)
  • 1800 รับประทานอาหารเย็น
  • 1900 ผู้นำแบบ “มหิดล” ตามกระบวนทัศน์เชิงจิตตปัญญา (ต่อ)

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559

 • 09.00-15.00 น. ผู้นำแบบ “มหิดล” ตามกระบวนทัศน์เชิงจิตตปัญญา โดย อ.ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร และทีมกระบวนกรศูนย์จิตตปัญญา
 • กำหนดการ
  • 0830 ลงทะเบียน ถ่ายรูปเพื่อทำทำเนียบรุ่น
  • 0900 ผู้นำแบบ “มหิดล” ตามกระบวนทัศน์เชิงจิตตปัญญา (ต่อ)
  • 1200 รับประทานอาหารกลางวัน
  • 1300 ผู้นำแบบ “มหิดล” ตามกระบวนทัศน์เชิงจิตตปัญญา (ต่อ)
  • 1530 แวะซื้อของฝาก ณ ร้านนัทวัน แล้วเดินทางกลับสู่ม.มหิดล ศาลายา

รวมภาพกิจกรรม

zodiac_20161009

ทดลองแบ่งกลุ่มตามอายุงาน จากนั้นให้แบ่งกลุ่มกันตามปีนักษัตร ลองหาลักษณะที่สมาชิกทุกกลุ่มมีร่วมกันดูว่ามีอะไรที่เหมือนกัน

level_of_happiness_20161009

ระดับของความสุข

ระดับของความสุข หากวางตัวเลข 1 ถึง 4 ไว้บนพื้น แล้วให้เราเลือกไปอยู่ตรงตัวเลขเหล่านั้นตามระดับความสุขที่เรามีในช่วงระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา เราแต่ละคนจะเลือกไปยืนอยู่ที่ระดับความสุขอะไร และเพราะเหตุใด

จุดหมายของชีวิต เราคิดว่าได้ไปถึงจุดหมายของชีวิตแล้วหรือยัง หรือเราอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่แน่ใจนักว่าจุดหมายของชีวิตคืออะไร หรือเราคือผู้ที่ยังไม่มีจุดหมายในชีวิต ทำไมเราจึงคิดเช่นนั้น

whoami_20161009

Who am I? เรารู้จักตัวเองแค่ไหน ลองเล่าว่าตัวเองเป็นคนอย่างไร แล้วให้เพื่อนใช้แผนภูมิแบบก้างปลาอธิบายดู หลังจากนั้นให้ทุกคนเดินดูใบงานที่เกิดขึ้นของกลุ่มต่าง ๆ แล้วมาสรุปกันว่าเราระบุความเป็นตัวเราเองจากลักษณะในข้อใด

Walking dialogue เป็นกิจกรรมที่ให้เราจับคู่กัน แล้วออกเดินกันไป คุยกันไป ท่ามกลาง
ธรรมชาติของรีสอร์ทที่มีดอกไม้ สวน สนามหญ้า และชายทะเล ให้เราคุยกับเพื่อนอย่างตั้งใจ และไม่ขัด ไม่ถาม ฟังไปจนกว่าเพื่อนจะเล่าชีวิตตั้งแต่จำความได้ ไปจนถึงตอนจบปริญญาตรี จากนั้นให้คนฟังสรุปว่าได้ใจความอะไรจากเพื่อนบ้างแล้วจึงสลับคนเล่า สลับคนฟังกัน

วิทยากรสรุปให้ฟังว่า ตัวตน (self) มีสามระดับได้แก่ (1) ตัวตนที่เราคิดว่าเราเป็น (2) ตัวตนที่คนอื่นคิดว่าเราเป็น และ (3) ตัวตนที่แท้จริงของเรา (ture self) แม้ว่าวิทยากรจะระบุว่า true self นั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้เมื่อเทียบกับตัวตนหมายเลข (1) หรือ (2) เป็นสิ่งที่เป็นจริงหรือเช่นนั้นเสมอ ไม่ว่าปัจจุบัน อดีต หรืออนาคต แต่ผมคิดว่าจะพิสูจน์เรื่องนี้อย่างไร

talking_rock_20161010

Talking Rock เป็นกิจกรรมที่เราจับกลุ่มกันสี่คน ผู้ที่มีหินอยู่จึงจะสามารถพูดได้ ส่วนคนที่ไม่มีหินมีหน้าที่ฟังอย่างลึกซึ้ง

giver_20161010

ผู้ให้กับผู้รับ วิทยากรให้เราเลือกคู่เพื่อที่จะนวดแก่กัน แต่คนถูกนวดถูกปิดตา เพื่อให้สัมผัสได้อย่างลึกซึ่งถึงความพยายามของผู้ที่นวดเรา และเมื่อสลับกันเราได้ทำเช่นนั้นกับคนที่เราไปนวดบ้างหรือไม่

animal_personalities_20161010

สี่ทิศกับสัตว์สี่ชนิด หากเปรียบเทียบคนเหมือนสัตว์ชนิดต่าง ๆ คนโบราณได้แบ่งคนออกเป็น 4 ประเภท เช่นสัตว์สี่ชนิด ได้แก่หนู เหยี่ยว กระทิง และหมี วิทยากรให้พวกเราเดินดูลักษณะที่ดี และลักษณะที่ต้องปรับปรุงของคนสี่แบบนี้ ให้บันทึกลักษณะที่ตรงกับตนเอง แล้วในตอนท้ายมาดูกันว่า ลักษณะของตนนั้นตรงกับลักษณะของสัตว์ประเภทใดมากที่สุด ลองคืดคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์หรือสัดส่วนดู จากนั้นให้เราแบ่งกลุ่มตามลักษณะเด่นของตน แล้วลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มสัตว์ประเภทเดียวกัน ว่ามีลักษณะตรงกันหรือต่างกันอย่างไร มีใครบ้างที่หลังจากเข้ากลุ่มไปแล้วคิดว่าแตกต่างจากเพื่อน และตนเองควรไปอยู่กลุ่มอื่นมากกว่า เราได้ลองสร้างกลุ่มขึ้นใหม่ โดยให้มีคนทุกประเภทอยู่ในกลุ่มเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เช่นลักษณะของเราในข้อใดที่ทำให้นำความเดือดร้อนมาให้แก่เรา และจะแก้ไขอย่างไร หรือลองถามเพื่อนที่มีลักษณะไม่เหมือนเรา ว่าเพราะเหตุใดเขาจึงมีลักษณะหรือต้องทำแบบนั้น

sketch101215955.png

ความสุขนั้นนิรันดร กิจกรรมชมภาพยนตร์เรื่อง Departures ร่วมกัน จบแล้วแยกย้ายไปกินน้ำเต้าหู้ แล้วพวกเราจึงมาวิพากษ์หนังกันในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น ว่าแต่ละคนรู้สึกประทับใจ หรือได้ข้อคิดใดจากหนังเรื่องนี้กันบ้าง

color_of_moods_20161011

สีสันของอารมณ์

สีสันของอารมณ์ เป็นกิจกรรมที่ให้พวกเราใช้เวลาเพียงน้อยนิดในการตัดสินใจเลือกสีชอล์กที่ได้รับมา 1 กล่อง ในการ “ระบายอารมณ์” ตามหัวข้อที่เห็นบนกระดาษแผ่นเล็ก ๆ เมื่อนำกระดาษชื่อหัวข้อออก แล้วให้แต่ละคนเดินดูผลงานของกลุ่มอื่น แล้วก็ให้ทุกกลุ่มย่อยนำกระดาษที่ถูกระบายไปวางรวมกัน โดยให้สอดคล้องกับกลุ่มแรกที่ไปวาง ซึ่งเราต้องสังเกตุรูปแบบของสีและเส้นสายที่เกิดขึ้น

letter_from_the_future_20161011

จดหมายจากอนาคต วิทยากรให้พวกเราเขียนจดหมายขึ้นมาหนึ่งฉบับ โดยเป็นจดหมายที่เราในอีก 20 ปีข้างหน้า เขียนถึงตัวเราเองในปัจจุบันนี้ ว่าเราอยากบอกอะไรแก่เราเองในขณะนี้บ้าง จากนั้นให้พวกเรานั่งเป็นรูปก้นหอย เรียงกันมาตั้งแต่คนที่อายุน้อยที่สุด ออกมายังคนที่อายุมากที่สุด แล้วแต่ละคนจะได้ยืนขึ้นเพื่ออ่านจดหมายที่เขียนถึงตัวเองนั้น

[คอยรูป]

Check Out กิจกรรมสุดท้ายก่อนกลับบ้าน ให้เราพูดส่งท้ายการอบรม

jittapunya_20161109

การติดตามผลการประยุกต์ใช้ความเป็นผู้นำแบบมหิดลตามกระบวนทัศน์เชิงจิตตปัญญา อ.ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร และทีมกระบวนกรศูนย์จิตตปัญญา วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ช่วงบ่าย

วิทยากรเปลี่ยนการนั่งทำกิจกรรมจากที่นั่งเป็นโต๊ะ เป็นเก้าอี้ที่วางเรียงกันเป็นวงกลม แล้วให้ทำกิจกรรม Check in ดูความพร้อมต่อการทำกิจกรรมของแต่ละคน ซึ่งบางท่านก็เริ่มจากสภาพลมฟ้าอากาศ บางท่านก็เล่าถึงความรู้สึกที่เกี่ยวกับงานการความรับผิดชอบ และหลายท่านได้นำเอาสิ่งที่ได้เรียนในช่วงเช้ากับเลขามูลนิธิชัยพัฒนา ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล มาพูดถึงกันด้วย ผมก็เช็คอินด้วยความร้สึกว่าการได้ฟังท่านสุเมธ ทำให้ไม่มั่นใจว่าเราเข้าใจคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล ได้ถึงแก่นหรือเป็นเพียงแค่เปลือก แล้วสิ่งที่ท่านทำไว้ จะยั่งยืนต่อไปหรือไม่ด้วยคนรุ่นถัด ๆ มา

การประยุกตใช้ — วิทยากรให้เราจับกลุ่ม 4 คนแล้วให้เสวนากันเองว่าแต่ละคนได้นำเอาสิ่งที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ผ่านมา ไปใช้ในการการดำรงชีวิตประจำวันและการทำงานอย่างไร แล้วให้ตัวแทนกลุ่มเล่าผลการคุยกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนกัน พบว่าส่วนใหญ่ได้ใช้เรื่องการแบ่งคนออกเป็นสี่กลุ่ม อันได้แก่ นกอินทรี กระทิง หนู และหมี ในการทำงาน ได้ใช้เรื่องการฟังอย่างตั้งใจ (deep listening) ไปใช้กันมากเช่นกัน

ทศพิธราชธรรม — วิทยากรให้แต่ละท่านเขียนในกระดาษว่าประเด็นไหนในทศพิธราชธรรมที่ท่านน่าจะขาดมากที่สุด และเขียนเสนอแนะมาด้วยว่าจะปรับปรุงตัวอย่างไรเพื่อให้มีธรรมนั้น ผมและคนอีกกลุ่มใหญ่คิดว่าธรรมที่ขาดคือเรื่องตปะ หรือความเพียรที่จะทำงาน

สำหรับกลุ่ม EDP 15 มีความถี่ดังนี้ (ให้เอาสีชอล์กเขียนข้อของตนตัวใหญ่ ๆ ชูให้เพื่อนดู แล้วรวมกลุ่มกัน)

 • ตปะ 10 คน
 • อโกธะ 7 คน
 • ขันติ 4 คน
 • อวิโรธนะ 3 คน
 • อวิหิงสา 2 คน
 • มัททวะ 1 คน

แม้ว่าวิทยากรตั้งใจว่าจะใช้กิจกรรมแบบ World Cafe แต่เมื่อดูเหมือนเวลาไม่พอจึงคิดว่าจะเอาไปใช้ในครั้งหน้าแทน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: