บลอกอาจารย์โจ้

อำนาจจำแนก (r)

ค่าอำนาจจำแนก (r) หมายถึงความสามารถในการจำแนกผู้เข้าสอบที่เก่งออกจากผู้เข้าสอบทั้งหมด

  • ค่า r อยู่ระหว่าง 0.7 ถึง 1.0 มีค่าอำนาจการจำแนกที่ดี
  • ค่า r อยู่ระหว่าง 0.4 ถึง 0.69 มีค่าอำนาจการจำแนกปานกลาง
  • ค่า r อยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.39 มีค่าอำนาจการจำแนกน้อย
  • ค่า r ต่ำกว่า 0.2 ใช้เป็นข้อสอบที่ไม่สามารถจำแนกผู้ที่ทำข้อสอบเก่งออกมาได้ (ยากเกินไปจนทำไม่ได้หมด หรือง่ายเกินไปจนตอบได้หมดทุกคน)
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: