บลอกอาจารย์โจ้

ค่าความยาก (p)

ค่าความยากของข้อสอบ จำแนกตามสัดส่วนของผู้เข้าสอบที่ตอบถูก

  • ง่ายมาก p มีค่าระหว่าง 0.6-0.8 (ผู้เข้าสอบส่วนมากตอบถูก)
  • ปานกลาง p มีค่าระหว่าง 0.4-0.59
  • ยาก p มีค่าระหว่าง 0.2-0.39 (ผู้เข้าสอบส่วนน้อยตอบถูก)
  • ยากมาก (ยากเกินไป) ค่า p น้อยกว่า 0.2 (ไม่ควรออกข้อสอบแบบนี้อีก)
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: