บลอกอาจารย์โจ้

ปรับหลักสูตร

การสัมมนาร่วมคณะวิทยาศาสตร์-รามาธิบดี (Ramathibodi MD. Curriculum Revision) 28-29 มิถุนายน 2559

เป้าหมายการปรับหลักสูตรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

 • เพิ่ม Introduction to Medical Student Life และเพิ่ม community exposure
 • ปรับ basic science ให้ relevant กับการใช้งาน ดึงเนื้อหาบางส่วนขึ้นมาชั้นคลินิก
 • หารืมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อปรับเนื้อหา MUGE
 • จัด InterProfessionalEducation (IPE) อย่างเป็นรูปธรรม

การเชื่อมโยง

 • คลินิก
 • งานวิจัย
 • ชุมชน

ผลป้อนกลับเรื่องการเรียนความรู้พื้นฐาน ชั้นปีที่ 1

 • เรียนวิชาพื้นฐานซ้ำซ้อนกับที่เคยเรียนมาแล้วตอนมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • เนื้อหาบางวิชาลึกเกินไป
 • บางวิชาเรียนแล้วไม่ได้ประโยชน์รู้สึกเสียเวลา
 • ความไม่เท่าเทียมกันในการวัดผล
 • ทุกวิชาวัดผลด้วยการสอบ

สิ่งที่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ต้องการเมื่อศึกษาผ่านชั้นปีที่ 1

 • มีความรู้พื้นฐานเพียงพอสำหรับระดับพรีคลีนิก
 • ทักษะการสื่อสารที่ดี
 • เข้าใจความหลากหลายของมนุษย์
 • มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพของตน
 • รู้ที่จะเรียนอย่างมีความสุข

รูปแบบการเรียนการสอนชั้นปีที่ 1 แบบใหม่

 • วิทยาศาสตร์: เตรียมความพร้อมความรู้ด้านฟิสิกส์สำหรับพรีคลินิก และชีวสถิติ
 • การสื่อสาร: Social Science และ Life Skill
 • ภาษาอังกฤษ: English for Academic Purposes และ English for  Medical Communication

ที่มา: เอกสารประกอบการสัมมนาร่วมคณะวิทยาศาสตร์-รามาธิบดี (Ramathibodi MD. Curriculum Revision) 28-29 มิถุนายน 2559

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: