บลอกอาจารย์โจ้

ผลการรับเยี่ยม EdPEx

MUSC_EdPEx_Site_Visit_Final_20160617

กรรมการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence หรือ EdPEx) ของมหาวิทยาลัยมหิดล มาตรวจประเมินระดับพัฒนาของคณะวิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559

มีประเด็นสำคัญสองเรื่องได้แก่

  • การที่ผมเป็นผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการดำเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ของคณะฯ ในยุคของผู้บริหารชุดปัจจุบันในตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
  • และสองก็คือผลการประเมิน เมื่อเทียบกับปีที่แล้วมีค่าลดลง ทั้งด้านกระบวนการ และผลลัพธ์

เป้าหมายต่อไปก็คือการหาทางพัฒนากระบวนการ เพื่อให้มีการดำเนินการเป็นระบบและมีประสิทธิผล ตามเกณฑ์ EdPEx ต่อไปให้ได้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: