บลอกอาจารย์โจ้

โบนัสการสอน

SCBI117_Lecture_20120620_01

ที่มหาวิทยาลัยมหิดล หากอาจารย์มีผลงานดี ก็จะมีโบนัสให้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกัน ในด้านของงานวิจัย อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นในแต่ละปีอาจได้รับเงินรางวัลระหว่าง 84,000 บาท ถึง 170,000 บาท ซึ่งมีวิธีการคำนวณตามรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

ในด้านการสอน ซึ่งเป็นเรื่องที่วัดยากว่าควรให้รางวัลแก่อาจารย์ที่มีภาระการสอน และสอนได้ดีเด่นอย่างไร ทั้งนี้ยังไม่มีประกาศออกมาชัดเจน แต่ก็มีแนวทางเสนอออกมาเช่น เมื่อคิดภาระงานสอนเกินกว่าค่าหนึ่งเช่น 3 หน่วยกิตต่อคนต่อปี แล้วค่อยให้รางวัลแก่ผู้ที่มีงานสอนดีเด่นในส่วนที่เกินจาก 3 หน่วยกิตนั้นขึ้นมา

ภาระงานสอนมีปัจจัยหลายด้าน เช่นระดับการสอนในป.ตรี โท หรือเอก รูปแบบการสอนเช่นแบบ บรรยาย ปฏิบัติการ หรือสัมมนา เป็นต้น

รางวัลที่ได้อาจให้เป็นเงินเช่น 4,500 บาทต่อหน่วยกิตที่เกินจาก 3 หน่วยกิตขึ้นมา เช่นอาจารย์ ก สอน 4 หน่วยกิต ส่วนที่จะได้รางวัลคือ 1 หน่วยกิต หรือเป็นเงิน 4,500 บาทเป็นต้น

หากอาจารย์ชอบวิจัย ก็น่าจะไปเน้นด้านงานวิจัยมากกว่า เพราะหากจะได้เงินรางวัลจากการสอนเทียบเท่าได้รางวัลจากการทำงานวิจัยขั้นต่ำสุด ก็คงต้องทำการสอนเพิ่มจาก 3 หน่วยกิตไปอีกถึง 18.67 หน่วยกิต (สัปดาห์หนึ่งๆอาจต้องสอนวิชาบรรยายวันละ 4-5 ชั่วโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: