บลอกอาจารย์โจ้

ร่วมดำเนินการประชุมทบทวนหลังการเยี่ยมสำรวจภาควิชา เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

SC TQA

ภาพบรรยากาศการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติ ภาพบรรยากาศการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติ

การประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2557 จัดขึ้นในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง K102 เพื่อค้นหาข้อดีข้อเสนอแนะจากการดำเนินกิจกรรมเยี่ยมสำรวจภาควิชา

การแบ่งกลุ่ม

 • ประธานกลุ่มกรรมการเยี่ยมภาควิชา
 • หัวหน้าภาควิชา
 • กรรมการผู้ที่มีประสบการณ์เยี่ยมในปี 2556 มาแล้ว (แบ่งเป็น 2 กลุ่ม)
 • กรรมการผู้ที่ร่วมเป็นกรรมการเยี่ยมเป็นครั้งแรก

เอกสารประกอบการประชุม

 • เอกสารกลุ่ม
  • เกณฑ์ประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ส่วนกระบวนการด้วย ADLI แบ่งคะแนนเป็น 4 ระดับ
  • แบบฟอร์มการทำรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report; SAR 2556)
 • เอกสารแจกรายบุคคล
  • กำหนดการ
  • ข้อสรุปจากการเยี่ยมปี 2556
  • สรุปแบบประเมินความคิดเห็น 2557
  • เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมเรื่องการทบทวนหลังการปฏิบัติการ
  • ใบงานการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน
  • แบบประเมินการประชุมทบทวนการปฏิบัติการ
  • แบบประเมินการเยี่ยมสำรวจภาควิชา

กำหนดการ

 • 13:15 ลงทะเบียน
 • 13:30 ผศ.ศรีสุดา วรามิตร รองคณบดีฝ่ายการคลัง กล่าวเปิดการประชุม
 • 13:35 อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ชี้แจงรายละเอียดการประชุม
 • 14:00 ประชุมกลุ่มย่อย
 • 14:45 รับประทานอาหารว่าง
 • 15:00 นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มละ 10 นาที
 • 15:50 สรุปภาพรวมโดย ผศ.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
 • 16:00 ตอบข้อซักถาม และปิดการประชุม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

View original post

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: