บลอกอาจารย์โจ้

วันนี้ต้องการใช้หลักสูตรชีววิทยา ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน) เพื่อมาเปรียบเทียบกับหนังสือเรียนชีววิทยาของสสวท. จึงได้แวะเข้าไปดาวน์โหลดมาจากธรรมนูญการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกของประเทศไทย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: