บลอกอาจารย์โจ้

วันสอบสัมภาษณ์

วันสอบสัมภาษณ์

วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557

นักเรียนและผู้ปกครองมาถึงที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกันแต่เช้า เพื่อลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อรับการสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์

การสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์

  • นักเรียนต้องทำข้อสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในช่วงสายของวัน มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าสอบและอาหารให้ (แต่หลายคนอาจจะไปเดินซื้อของในตลาดนัดที่จัดในวันเดียวกันพอดี)

การสอบสัมภาษณ์

  • นักเรียนถูกแบ่งเป็นกลุ่มๆ เพื่อไปสัมภาษณ์โดยอาจารย์จากภาควิชาต่างๆ ตามที่นักเรียนได้เลือกไว้ว่าถนัดวิชาอะไรมากกว่ากัน เช่นนักเรียนที่เลือกชีววิทยา ก็จะถูกส่งมาสัมภาษณ์ที่ภาควิชาชีววิทยา ซึ่งอาจารย์จะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว การตัดสินใจเลือกมาเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ความคาดหวังที่มี ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมอื่นๆขณะอยู่ที่โรงเรียน เจตคติด้านต่างๆ การประเมินตนเอง และความรู้รอบตัว

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: