บลอกอาจารย์โจ้

จากแบบประเมินการสอนของครูของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง

  • บุคลิคภาพ
  • ชี้ให้เห็นได้ถึงควาสัมพันธ์ของเรื่องที่จะเรียนกับเรื่องที่เรียนมาแล้วได้
  • เชื่อมโยงเรื่องที่จะเรียนกับประสบการณ์ที่นักเรียนมีอยู่
  • ใช้ปฏิสัมพันธ์ เทคติคการใช้คำถาม คำแนะนำเพื่อชักจูงให้นักเรียนสนใจ
  • ใช้วิธีการหลากหลายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
  • ใช้สื่อการสอนได้เหมาะสมกับบทเรียน
  • พูดชัดเจน
  • กระตุ้นให้คิด วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็น
  • ช่วยเหลือ แนะนำนักเรียนในการแก้ปัญหา ตอบคำถามได้

ประเมินเป็น 5 ระดับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: