บลอกอาจารย์โจ้

การประชุมวิชาการประจำปี 2556 ศูนย์เป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

EHT_20130824

กำหนดการ

 • วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556
  • ลงทะเบียน
  • รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
  • เปิดการประชุมโดย นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา
  • การบรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนประเทศในกลุ่มอาเซียนสู่ระดับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา” (Driving ASEAN towards Organisation for Economic Cooperation and Development status) โดยศาสตราจารย์เกรียรติคุณ นายแพทย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ ที่ปรึกษาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • การอภิปรายเรื่อง “อาหารปลอดภัย (Food Safety)”
   • นวัตกรรมเพื่ออาหารปลอดภัย โดย ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   • มุมมองของการค้าปลีกต่อความปลอดภัยของอาหาร โดย นางสาวอินทิรา พฤกษ์รัตนนภา ผู้จัดการทั่วไปด้านพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ สำนักพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
   • Food Safety From Farm to Table โดย เภสัชกรสหัส รัตนะโสภณชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักความปลอดภัยด้านอาหารและประกันคุณภาพกลาง เครือเบทาโกร
   • อาหารปลอดภัยในมุมมองของผู้บริโภค
    • นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีธนะ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
    • นางสาวธนัชสร สุสันทัด นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
   • ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
  • การประชุมโต๊ะกลมเรื่อง “ผลกระทบของการเกิดน้ำมันรั่วต่อระบบนิเวศน์และสิ่งมีชีวิต”
   • นายรังสรรค์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
   • นายบุญเชิด สุวรรณทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
   • นายพิไชย อาจารสัมปันน์ ประธานกรรมการบริษัท P.A. Environmental Corporation
   • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาศิริ บาร์เนท อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
   • ผู้ช่วยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพ
   • ผู้ดำเนินรายการ ดร.คฑาวุธ ภาชนะ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • กิจกรรมกลุ่มย่อยนักศึกษาเรื่อง อาหารปลอดภัย
   • กลุ่มที่ 1 ความปลอดภัยของวัตถุดิบที่นำมาใช้ประกอบอาหาร
   • กลุ่มที่ 2 ความปลอดภัยระหว่างกระบวนการผลิต การบรรจุ และการเก็บรักษา
   • กลุ่มที่ 3 นวัตกรรมด้านความปลอดภัยของอาหาร
  • การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์
 • วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556
  • การนำเสนอกิจกรรมกลุ่มย่อยของนักศึกษา
  • การบรรยายเรื่อง “พลังงานทางเลือกที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม” โดย ดร.วีรินทร์ หวังจิรนิรันดร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พิธีมอบรางวัลการประกวดโปสเตอรืผลงานวิจัย
  • พิธีปิดการประชุมโดยรองศสาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา

รางวัลประกวดโปสเตอร์ประเภทผลงานวิจัยดีเด่น

 • รางวัลที่ 1 (P20) The sysnthesis of functionalized indanes via lewis acid-mediated ring closure followed by nucleophilic transfer from triacyl reagents by Kanokrat Trongchit (CGI) เงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 (P27) Detection of some bacterial phathogens on cattle ticks, Rhipicephalus microplus from eight provinces of Thailand by Sasithorn Arob (SCBI) เงินรางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 (P05) Effect of climate change on environmental factors and incidence of pathogenic bacteria in Pra-sae estuary, Rayong province, Thailand by Sununttha Wingwon (BUU) เงินรางวัล 1,500 บาท
 • รางวัลที่ 3 (P19) Secondary metabolites from a marine derived-fungus strain MAYA 15-1 by Mario Wibowo (CGI) เงินรางวัล 1,500 บาท
 • รางวัลชมเชย (P07) Investigation of the effects of artemisinin on cellular calcium metabolism by Kanate Thitianapakorn (SCTX) เงินรางวัล 1,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (P22) Treatment of high concentration of waste gas containing-benzene by biofilter system by Piyakorn Techanawanich (SCBI) เงินรางวัล 1,000 บาท

รางวัลประกวดโปสเตอร์ประเภทการนำเสนอดีเด่น

 • รางวัลที่ 1 (P31) Suitable GIS interpolation for suspended sediment concentration estimation on the Chaophraya river mouth area by Apidet Worasaen (PH) เงินรางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 (P16) Bioactive pigments from Pseudomonas sp. M4 cloning of their synthesis genes by Lampet Wongsaroj (CGI) เงินรางวัล 2,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 (P12) Role of organic cation transporters (OCTS) on mercury-induced nephrotoxicity by Thanutporn Poolsukko (SCTX) เงินรางวัล 1,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (P14) Antioxidant capacity of Gnetum gnemon (Linn.) var Tenerum Markgr by Amornrat Leesook (SCBI) เงินรางวัล 500 บาท
 • รางวัลชมย (P08) Levels and effect of nitric oxide on glioma cells by Piyadon Sathavorasmith (SCTX) เงินรางวัล 500 บาท
 • รางวัลชมเชย (P04) Effect of climate change on environmental factors and incidence of Vibrio bacteria in raw oysters from Ang Sila coastal area Chonburi by Pondpen Thongsa-ard (BUU) เงินรางวัล 500 บาท

รางวัลช่วงการแสดง The Voice of EHT 2013

 • ร้องเพลงอย่างมีคุณภาพ รางวัล 2,000 บาท ได้แก่ทีมจาก CGI
 • ร้องเล่นเต้มเพลง รางวัล 2,000 บาท ได้แก่ทีมจาก CGI

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: