บลอกอาจารย์โจ้


เกมส์จับผิดที่ใช้สมองและสองตามากกว่าเกมส์จับผิดตามห้างธรรมดา เราเล่นเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศแอสทอซก้า มีหน้าที่ตรวจความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตเข้าเมือง บัตรประชาชน ใบอนุญาตทำงาน การไต่สวน ค้นตัวหาสิ่งผิดกฎหมาย ก่อนที่จะต้องประทับตราว่าจะให้เข้าประเทศได้หรือไม่ หากทำพลาดก็จะถูกปรับ และเพราะเรามีครอบครัวที่ต้องดูแลอยู่เบื้องหลัง ทำให้ปริมาณและคุณภาพเป็นสิ่งที่ต้องมาด้วยกัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: