บลอกอาจารย์โจ้

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัย

Museum_in_Thailand_2013

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีหนังสือเลขที่ วธ 0204/ว1172 ถึงผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ (ในที่นี้ก็คือผมเอง ในฐานะผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Bio-Geo Path คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด ว่าบัดนี้ได้ร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จัดทำหนังสือ “พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัย” เพื่อนำเสนอภาพพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในช่วงปลายปีพ.ศ. 2554 สะท้อนให้เห็นถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนและการต่อสู้ด้วยจิตใจที่เสียสละของชาวพิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งเป็นการถอดบทเรียนเพื่อป้องกันพิพิธภัณฑ์จากภัยพิบัติในอนาคต

Bio-Geo Path

เส้นทางศึกษาชีววิทยาและธรณีศาสตร์ หรือ Bio-Geo Path ของเราก็ปรากฎอยู่ในภาคผนวก พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย จากฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ในหน้าที่ 93 ลำดับที่ 368

368 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Bio-Geo Path ประเภท: – (ไม่ระบุ) ที่อยู่: บริเวณภายนอกอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 02 201 5032

จริงๆแล้วควรระบุประเภทเป็น “ธรรมชาติวิทยา” แบบที่อื่นๆ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: