บลอกอาจารย์โจ้

Evaluation_2013

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถเข้าไปประเมินการเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่เรียนได้ผ่านระบบ e-Evaluation System ซึ่งเป็นระบบประเมินการเรียนการสอนที่ให้ทำผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ นอกจากนี้อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ก็สามารถเข้าไปอ่านผลการประเมิน เพื่อนำผลการประเมินนั้นมาใช้เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนได้

อาจารย์สามารถเข้าไปในระบบ เพื่อดูผลการประเมินได้ดังตัวอย่างภาพด้านบน แต่ในกรณีที่ไม่มีนักศึกษาเข้าทำแบบประเมินในบางวิชา ก็จะมีข้อมูลแจ้งว่า นศ.ยังไม่ทำประเมิน ซึ่งจะทำให้อาจารย์ขาดข้อมูลจากนักศึกษาเพื่อไปทบทวนการเรียนการสอนและรายงานใน มคอ.5 ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมการสอนในปีการศึกษาถัดไป ที่ต้องระบุไว้ใน มคอ.3 สำหรับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชานั้น ๆ แต่ไม่ประเมินรายวิชานั้น ๆ จะทราบเกรดในรายวิชานั้น ๆ ล่าช้าออกไปเมื่อเทียบกับการทราบเกรดของรายวิชาที่เข้าร่วมการประเมินการเรียนการสอน

คำถามในแบบประเมินมีหลายรูปแบบ ที่ให้อาจารย์เลือกก่อนที่จะให้นักศึกษาใช้ประเมินเพื่อให้เหมาะสมกับรายวิชานั้นๆ มีทั้งส่วนการประเมินรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนด้วย

นอกจากนี้ การเข้าไปประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Evaluation นี้ ยังมีความเกี่ยวข้องกับการประกาศผลการเรียน (เกรด) โดยนักศึกษาจะทราบผลการเรียนช้าไป 1 สัปดาห์หากไม่ได้ประเมินรายวิชานั้น ๆ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: