บลอกอาจารย์โจ้

ทุนเรียนดี 2556 ที่หมดโครงการเฟสสองไปแล้ว แต่ได้พิจารณายืดอายุเฟสสอง เลยเพิ่งมีประกาศรับสมัครอย่างสายฟ้าแล่บ เป็นทุนที่ไม่เหมาะสำหรับคนคิดจะไปศึกษาต่อต่างประเทศในระดับอุดมศึกษา เพราะต้องลาออก และจ่ายคืนเพิ่มอีกหนึ่งเท่าของที่ใช้ไป

โครงการพสวท.

SAST_Screenshot_20121224_01

โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Science Achievement Scholarship of Thailand) ปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี-โท-เอก จำนวน 200 ทุน สมัครออนไลน์ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/scholarship/sast/ ได้ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2556

กำหนดการ

 • สมัครออนไลน์ 20 ธ.ค. 2555 – 16 ม.ค. 2556
 • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนภูมิภาคเดียวกับสถาบันที่เลือกสมัคร
  • ผลการเรียนม.4-6 (5 ภาคการศึกษา) GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 และได้คะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นักเรียนในห้องเรียนพิเศษ (สพฐ.) นักเรียนในโครงการ วมว. นักเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการ (โควต้า 100 ทุน)
  • ผู้ที่ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติที่จัดโดยสอวน.ลำดับที่ 1-20 (ใบรับรองออกโดยสอวน.) เข้าสอบสัมภาษณ์โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน
 • ประกาศที่นั่งสอบวันที่ 23 มกราคม 2556
 • สอบข้อเขียนวันที่ 27 มกราคม 2556
 • สถานที่สอบ:
  • ภาคกลาง สอบที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
  • ภาคเหนือ สอบที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ หรือ ม.นเรศวร
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอบที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
  • ภาคใต้ สอบที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
  • 08:30-10:00 วิชาคณิตศาสตร์
  • 10:30-12:00 วิชาฟิสิกส์
  • 13:00-14:30 วิชาเคมี
  • 15:00-16:30 วิชาชีววิทยา
 • ประกาศผลสอบข้อเขียนวันที่ 14 ก.พ. 2556
 • สอบสัมภาษณ์วันที่ 16 ก.พ. 2556
 • ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 25 ก.พ. 2556
 • รายงานตัวและทำสัญญารับทุนภายในเดือนมีนาคม 2556

เงื่อนไขของโครงการ

 • สาขาที่ศึกษาได้เช่น คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นต้น (ดูเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของโครงการ)
 • คณะวิทยาศาสตร์ของสถาบันที่ร่วมโครงการ
  • ภาคกลาง
   • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ม.บูรพา ม.มหิดล ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.ศิลปากร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ภาคเหนือ
   • ม.เชียงหใม่ ม.นเรศวร ม.แม่โจ้ ม.แม่ฟ้าหลวง (เฉพาะโทเอก)
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   • ม.ขอนแก่น ม.มหาสารคาม ม.อุบลราชธานี ม.เทคโนโลยีสุรนารี (เฉพาะโทเอก)
  • ภาคใต้
   • ม.สงขลานครินทร์ ม.วลัยลักษณ์ ม.ทักษิน
 • ผู้ทำสัญญารับทุนแล้วจะหมดสิทธิ์รับการคัดเลือกในระบบรับตรง ระบบแอดมิชชันกลาง ระบบ กสพท.
 • ผู้ได้รับทุนต้องเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ในสถาบันที่เร่วมโครงการ โดยเปลี่ยนสถาบันหรือสาขาได้เมื่อเปลี่ยนระดับการศึกษา
 • ผลการเรียน GPAX…

View original post 15 more words

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: