บลอกอาจารย์โจ้

ไปร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากเป็นกรรมการชุดอาจารย์ที่ปรึกษาทุนโครงการพิเศษ ถ้าตามลิงก์ในโพสต์นี้ไปจะมีภาพผมในงานด้วย 1 ภาพ

Mahidol SC Blog

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง L-04 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งประกอบไปด้วย นักศึกษาทุนเรียนดี นักศึกษาทุนศรีตรังทองและ นักศึกษาทุนพสวท. จำนวนทั้งสิน 371 คน ซึ่งท่านคณบดีได้กล่าวให้โอวาทความตอนหนึ่งว่า “…เรียนเก่งอย่างเดียวไม่ได้ ต้องทำวิจัยเก่งด้วย ขอให้ทุกคนรีบจบออกไปเพื่อไปพัฒนาสังคม และขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ” จากนั้น ผศ. ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ อาจารย์ดร. ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรนักศึกษา ได้กล่าวแนะนำคณาจารย์ที่ปรึกษาทุน เจ้าหน้าที่ เพื่อนักศึกษาจะได้ติดต่อประสานงาน พร้อมทั้งให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทุน ก่อนที่นักศึกษาแต่ละทุนจะแยกย้ายไปพบคณาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาแต่ละทุน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/jul55-25-1.htm

View original post

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: