บลอกอาจารย์โจ้

วันนี้จะมีผู้แทนศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรมาเยี่ยมชมและเก็บข้อมูลที่ Bio-Geo Path เวลาประมาณ 14:00 (ฝนอย่าเพิ่งตกนะ)

My Biology

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร หรือ Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (องค์กรมหาชน) เป็นหน่วยงานที่ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทางด้านมานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษาศาสตร์ เพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลทาด้านมานุษยวิทยาบริการแก่นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป

เว็บไซต์: http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/

ในการนี้จะมีการเก็บข้อมูลของ “เส้นทางศึกษาชีววิทยาและธรณีศาสตร์” หรือ Bio-Geo Path (ที่ผมเป็นผู้ประสานงานดูแลอยู่) ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเก็บข้อมูลและนำเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูลดังกล่าว

View original post

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: