บลอกอาจารย์โจ้

TCAS_MUSC_Website_20181112

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

มหิดลวิชาการ 2561

มหิดลวิชาการ (MU Open House) ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 2 ถึง วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

MU_Open_House_2018

จุดลงทะเบียน อาคารวิทยาศาสตร์ 3

คณะวิทยาศาสตร์ (สิริวิทยา)

คณะวิทยาศาสตร์ (อาคารวิทยาศาสตร์ 3-4)

 • รู้จักแผ่นหิวไหวและการสำรวจโครงสร้างโลกด้วยแผ่นดินไหว
 • ฟิสิกส์สำหรับโรคระบาด
 • Magic of Electronics
 • Floating Magnet: the next level train
 • Journey to Actuary
 • Industrial Mathematics to the future
 • รหัสลับกู้โลก
 • บันได DNA
 • มาสกัด DNA กันเถอะ
 • ต้นไม้ในตำราที่คุณไม่เคยเห็น
 • ภูมิแพ้ไม่ยอมแพ้
 • จิ๋วแจ๋วในหลอดทดลอง
 • Finding your soulmate (food biotechnology)
 • Robotech (Industrial Biotechnology)
 • See! I’m shining (molecular biotechnology)
 • Hydroponics plants (agricultural biotechnology)
 • อาจารย์ใหญ่ Thailand 4.0
 • Chemistry Together
 • พวงกุญแจมหาสนุก
 • กาวมหัศจรรย์ หรรษา
 • เป็นสับปะรดนะจ๊ะ
 • กินให้สวย กินเป็นยา
 • Pathobiology Roadshow เปิดบ้านพวกเราชาวพาโถ
 • ใครไม่เล็ง มะเร็ง (เรียนรู้เกี่ยวกับมะเร็งง่าย ๆ สไตล์ชาวพาโถ)
 • ทายนิสัยจากหมู่เลือด
 • องครักษ์ประจำตัว
 • ไวรัสวิทยา
 • Monster inside me
 • พลังยอดมนุษย์
 • ไม่แชร์ไม่ได้ #ครูไม่ยอมเห็นรูปนี้คนเดียวแน่ ๆ
 • คลิปแอบถ่าย ดูฟรี 24 ชั่วโมง
 • สลายร่าง สร้างพลังงาน
 • ชีววิทยาใต้ดิน
 • ก้าวกระโดด
 • แคลเซียมสำคัญไฉน
 • Insect Innovation for ASEAN’s Eco-products 4.01
 • วงจรชีวิตยุง
 • สายพันธุ์ยุง
 • บ้านยุง
 • ทำหมันยุง
 • มารู้จักฟิล์มบางสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ LED และฟิล์มกันความร้อน
 • Additive Manufacturing
 • วัสดุเปลี่ยนสี
 • Hard Coating, Gold Nanoparticle
 • กิจกรรมสนุกกับอนุภาคนาโน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โมดัส พัทยา

Modus_Pattaya_20181019-20_031

เมื่อสิ้นสุดการเยี่ยมสำรวจส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล จะมีการประชุมทบทวนหลังการดำเนินงาน (AAR) และหลังจากนั้นอีกก็จะมีการสัมมนาประธานเยี่ยมสำรวจ เช่นในครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2561 ณ โมดัส บีชฟร้อนต์ รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี

ออกเดินทางจาก ม.มหิดล ศาลายา ด้วยรถบัส ตอน 06:37 และมาถึงที่โมดัสเวลา 09:47 แต่ในวันเดินทางกลับ ที่ออกจากโมดัสตอน 12:30 กลับไปถึงศาลายากันตอน 18:00 ทั้งนี้เพราะรถติดหนักมากในหลายช่วง ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุและฝน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประกาศรับสมัครนักเรียนม.3 สอบเข้าม.4 ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2562

กำหนดการ

 • ประกาศรับสมัคร วันที่ 18 มิ.ย. 2561
 • เริ่มรับสมัคร วันที่ 1 ส.ค. 2561
 • หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 ส.ค. 2561
 • รวมระยะเวลาเปิดรับสมัคร 31 วัน
 • วันสุดท้ายการโอนเงิน วันที่ 3 ก.ย. 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันที่ 15-20 ก.ย. 2561
 • วันสอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 18 พ.ย. 2561
 • ประกาศผลสอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561
 • วันสอบรอบสอง วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 26-27 มกราคม 2562
 • วันประกาศผลสอบรอบสอง วันที่ 4 มีนาคม 2562
 • วันมอบตัว 15-17 มีนาคม 2562

ค่าใช้จ่าย

 • สมัครสอบ: 200 บาท (หรือได้รับการยกเว้นตามประกาศของโรงเรียน)
 • ค่าเล่าเรียน: เรียนฟรี

สถิติที่สำคัญ

 • จำนวนผู้สมัครสอบ โดยเลือกเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เท่านั้น ในปีการศึกษา 2561 เท่ากับ 3,510 คน
 • จำนวนรับจริง 240 คน
 • อัตราการแข่งขันประมาณ 1:15

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ดูเหมือนว่าเล่มสุดท้ายที่ได้เปิดอ่านดูจริง ๆ คือสานสุข 26 ยังไงก็ต้องขอบคุณทางปตท. ที่อุตสาห์ส่งหนังสือมาให้อ่านอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมีฉบับออนไลน์แล้ว แต่ก็คือว่ามีประโยชน์เพราะฉบับที่เป็นเล่ม ๆ มันจับต้องได้ และถือไปให้นักศึกษาดูเพื่อเป็นโจทย์ให้ว่าหากจบการศึกษาไปแล้วไปทำงานด้านวารสารแบบนี้จะต้องมีความรู้เรื่องอะไร ต้องมีทักษะหรือทัศนคติในการทำงานอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนอยู่ในหลักสูตรทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อมของที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่กำลังจะจบการศึกษา อาจนำไปพิจารณาเป็นช่องทางหนึ่งในการใช้สิ่งที่เรียนมาไปสู่การประกอบอาชีพและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

สานสุข 31

หน้าปกเป็นภาพของสมเด็จพระราชินีในในหลวงรัชกาลที่ 9 มีปกหลังที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับดัชนีความยั่งยืนที่มีตัวย่อว่า DJSI หรือ Dow Jones Sustainability Indices ที่ซึ่งปตท.ก็อยู่ในการจัดอันดับนี้

เนื้อหาในเล่มมีมากมายเช่นเดิม จะเน้นเรื่องที่ผมชอบก็แล้วกัน (1) เรื่องเกี่ยวกับพลังงาน เช่นพลังงานสะอาด การประหยัดพลังงาน การให้รางวัลลูกโลกสีเขียว ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องดีที่จะให้แรงจูงใจให้คนมาประหยัดพลังงานกัน ในคอลัมภ์ “ชุมชน คน พลังงาน” มีเรื่องเตาเผาถ่านมังกรไฟ ที่จะเอาอะไรมาเผ่าให้เป็นถ่านก็ได้ เช่นในบทความก็แสดงภาพของการนำผลน้อยหน่ามาเผา จนกลางเป็นผลถ่านน้อยหน่าได้ ในคอลัมภ์ “สานพลัง สานใจ” ช่วยตอบข้อข้องใจของใครหลายคนเกี่ยวกับเรื่องที่ทำไมเราจึงส่งออกน้ำมันออกไปได้อีก ทั้ง ๆ ที่ปกติเราก็ต้องนำเข้านำมันมาใช้อยู่แล้ว

เรื่องที่เกี่ยวกับชีววิทยาในเล่มที่น่าสนใจสำหรับผมก็คือ “Global Trend” เรื่องที่มีแรงบันดาลใจในการทำแผงพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการสร้างเลียนแบบปีกผีเสื้อหางติ่ง ใน “ศูนย์เรียนรู้ ปตท.” เรื่องสิรินาถราชินี ป่าชายเลนของแม่ ซึ่งผมน่าจะเคยไปทัศนศึกษามาครั้งหนึ่ง ได้เห็นภาพทางอากาศเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันของสถานที่แห่งนี้ และเปรียบเทียบเห็นพื้นที่โดยรอบที่เป็นบ้านเรื่องไปหมด ใน “ท่่องโลกอาเซียน” มีแผนที่ของสัตว์ต่าง ๆ ในอาเซียนและคำอธิบายย่อ ๆ ให้รู้จักสัตว์เหล่านั้น แสดงเห็นว่าแม้จะเป็นสถานที่ใกล้ ๆ อย่างอาเซียนที่เราอาศัยอยู่นี้ เราอาจจะไม่ได้รู้จักสัตว์ทุกชนิดของอาเซียนก็เป็นได้ แต่การเขียนว่าอาจมีเจ้าไดโนเสาร์ Stegosaurus อยู่ในเขมรเมื่อนานมาแล้ว (พ.ศ. 1729) จากการพบรูปสลักของมันบนเสาโคปุระของปราสาทตาพรม เมืองเสียมราฐ ก็อาจจะเกินไปหน่อย

ปิดท้ายเรื่องที่ชอบจากเรื่องนี้ก็คือ “ภาษาพารู้” ที่ครั้งนี้พูดถึงแสลงที่มีอาหารอยู่เช่น have a bigger fish to fry กับ go bananas

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ร้านอาหารในโรงอาหารของคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ที่พญาไท ที่ถือว่ามาใหม่ในครึ่งปีหลังของ 2561 แต่ถือว่ามาแรงมาก หากลงมาทานข้าวตอนเที่ยง ๆ จะได้เห็นคิวมากกว่า 5 คนเสมอ

Crispy_Pork_on_Rice_20181001

ข้าวหมูกรอบ (30 บาท)

Pork_Leg_on_Rice_20180917

ข้าวขาหมู (30 บาท)

หนึ่งในเหตุผลที่ไม่อยากมาทานข้าวในโรงอาหารเพราะไม่มีข้าวขาหมูให้เลือกทานได้หมดไปเพราะการมาของร้านเบอร์ 7 นี้ ด้านรสชาติไม่เหมือนกัน แต่ก็โอเค

Kaki_Shop17_2018

คากิ

Noodle_with_Pork_20181001

บะหมี่หมูแดง (น้ำ)

ในแง่ของบะหมี่ ถือว่าสู้ร้านเดิมที่ไม่ได้ต่อสัญญาไม่ได้ โดยเฉพาะตัวเส้นและหมูแดง ถ้าไม่อยากกินเส้น ก็ต้องสั่งเกี๊ยวน้ำ (ภาพด้านล่าง) ทางร้านใส่หมูกรอบเพิ่มให้ด้วยถ้าจ่ายเพิ่ม

Wontonsoup_2018

เกี๊ยวน้ำ (30 บาท)

Pork_Blood_Soup_20181001

ต้มเลือดหมู

เครื่องเคราให้มาครบ แม้ว่าจะโดนผลักกลบจนมองไม่เห็นในภาพ อาจจะเลือกทานกับข้าวเปล่าได้เลย แต่ในวันที่ซื้อมาดังภาพนั้น เอามาทานคู่กับข้าวหมูกรอบ (ภาพข้างบนนู้น) ถือว่าอร่อยใช้ได้ น้ำซุปหม้อเดียวกับบะหมี่น้ำภาพด้านบน

เท่าที่ได้สอบถามคนอื่น ๆ มา พบว่าร้านนี้คุณภาพอาหารดีและรสชาติอร่อย แต่แม่ค้าทำช้าไปหน่อย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

วันมหิดล 2561

Mahidol_Day_at_Salaya_20180924sm

ผม อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ร่วมวางพวงมาลา ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระบิดา พระบรมราชชนก บริเวณลานพระบิดา ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ในเช้าวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 (วางพวงมาลาในลำดับที่ 41 จากกว่า 68 ส่วนงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาร่วมงานในวันนี้

42379441_475400116305880_2454327952851075072_n

นอกจากกาแฟและขนมที่เป็นของว่างแล้ว ทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมข้าวต้มปลาไว้ให้รับประทานด้วย

ทางคณะฯ วางพวงมาลาเสร็จในเวลาประมาณ 0830 และเดินทางกลับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง